Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững về môi trường, sinh thái, công bằng, dân chủ và thịnh vượng
01

Trăn trở để tăng thu nhập người dân sống phụ thuộc rừng

Hội thảo sơ kết dự án Tăng cường năng lực bảo tồn tài nguyên rừng, đa dạng sinh học gắn với phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số sống gần khu Bảo tồn thiên nhiên Sao La tỉnh Thừa Thiên Huế vừa được tổ chức hôm qua ngày 26.1 […]

01

Ban hành quyết định về kế hoạch thực hiện VPA/FLEGT từ 2018 – 2020

Ngày 10/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số 4852/QĐ-BNN-TCLN về Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện trong Thực thi luật lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU). Quyết định này […]

12

Tìm giải pháp tháo gỡ rào cản khi cộng đồng tham gia giám sát độc lập

Trao đổi, tìm kiếm giải pháp từ phía cơ quan quản lý nhà nước về Lâm nghiệp để khắc phục các rào cản nhằm “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong giám sát độc lập việc thực hiện chương trình giảm phát thải Bắc Trung Bộ” là mục tiêu cuộc họp đối thoại […]

12

Xác định khoảng trống năng lực của cộng đồng trong chương trình giảm phát thải

Ngày 1 &2.12 tại TP Huế, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) tổ chức Hội thảo tập huấn chương trình giảm phát thải của Việt Nam, xác định khoảng trống năng lực của cộng đồng. TS. Trương Quang Hoàng, giám đốc CRD Tham gia khóa tập huấn gồm có hơn […]

12

Đồng hành cùng công tác bảo tồn ở khu vực Trung Trường Sơn

Từ năm 2018 – 2022 dự án “Tăng cường vai trò của cộng đồng (CBO) và các tổ chức xã hội (CSOs) trong công tác bảo tồn ở Khu vực Trung Trường Sơn tỉnh Thừa Thiên Huế” sẽ triển khai tại Vùng đệm Vườn quốc gia Bạch Mã (huyện Nam Đông) và Khu bảo tồn […]