Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
06

Kết quả tham vấn Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004 liên quan đến hộ gia đình và cộng đồng

BÁO CÁO TỔNG HỢP Lời cảm ơn Nghiên cứu này đã được thực hiện và hoàn thành với sự đóng góp nhiều thông tin quý báu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và người dân tại các địa phương. Chúng tôi xin đặc biệt cảm ơn TS. Đoàn Diễm, TS. Vũ Long, bà […]

04

Chiếc lược của CRD về Quản trị quyền trẻ em giai đoạn từ năm 2017 – 2020

“CRD chắc chắn sẽ không thay đổi tôn chỉ của mình khi xúc tiến Quản trị Quyền trẻ em (QTQTE) để trở thành một tổ chức chuyên về quyền trẻ em. CRD chỉ sử dụng QTQTE như một phương pháp tiếp cận chiến lược để đạt được các lợi ích và lâu dài. Việc lồn […]

04

Tóm tắt nghiên cứu thực trạng bảo vệ quyền của nhóm trẻ xung đột với pháp luật

Thời gian thực hiện: Năm 2016 Đơn vị thực hiện : Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Mời quý vị quan tâm tới nghiên cứu tải file đính kèm tại đây: Tóm tắt Nghiên cứu quyền trẻ em xung đột với pháp luật

03

Tài liệu hướng dẫn quy trình rà soát, điều chỉnh quy hoạch XDNTM

Biên soạn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế Tư vấn kỹ thuật: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Thời gian: Tháng 09/2016 Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm Huế (đơn vị tư vấn) đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân […]

10

Bản tin chính sách: Giám sát đầu tư của cộng đồng

Xuất bản: 2016
Tên bản tin: GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI: NHỮNG BẤT CẬP GIỮA CHÍNH SÁCH VÀ THỰC TIỄN CẦN THÁO GỠ

– Soạn thảo:

Trương Quang Hoàng, Hoàng Mạnh Quân, Trần Cảnh Thắng, Ngô Hữu Toàn