Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, về môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
10

Hàng ngàn hộ ngập nặng, đường sá bị chia cắt

Nhiều hồ lớn ở Nghệ An đã chủ động xả lũ, hàng ngàn hộ dân cấp tập chống chọi. Tại Hà Tĩnh, tuyến đường duy nhất nối 3 huyện miền núi bị chia cắt…

10

Bão số 11 áp sát vùng ven biển Quảng Trị – Quảng Ngãi

Bão số 11 giật cấp 15, cấp 16 đang áp sát vùng ven biển Quảng Trị – Quảng Ngãi. Trên biển còn có thêm cơn bão có khả năng tương tác với bão số 11, gây biến đổi khó lường.