Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
03

Báo cáo tiến độ dự án Flegt – khu vực miền Trung năm thứ nhất (4/2014-4/2015)

Giới thiệu chung Tên đơn vị tiếp nhận hợp đồng tài trợ: ICCO – South East Asia and Pacific Regional Officer Tên và chức vụ của người chịu trách nhiệm chính: Le Hien, Regional Officer for South East Asia & Pacific Tên các đối tác tham gia vào Dự án: * Trung tâm Phát triển […]