Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, về môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
12

Tập huấn nghiên cứu thị trường cho người dân

Từ ngày 23 đến 25 tháng 12, dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số” (dự án BMZ) tổ chức 05 lớp tập huấn nghiên cứu thị trường cho người dân tại các xã Cà Dy, Chà Vàl, Tà Bhing, Tà Pơơ và thị […]

12

Chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh và tái đàn chăn nuôi

Ngày 26/11, dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số” (dự án BMZ) do Bộ Hợp tác và Phát triển Liên Bang Đức và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tài trợ  tổ chức cuộc họp chia sẻ kinh nghiệm thú y trong phòng […]

11

Xây dựng kế hoạch liên tịch thực hiện dự án BMZ

Chiều ngày 10/11, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) và Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam tổ chức họp để xây dựng kế hoạch liên tịch giữa các bên tham gia vào dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng […]

11

Tập huấn lập kế hoạch kinh doanh cho người dân

Từ ngày 04 – 08 tháng 11, dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số” đã tổ chức 07 lớp tập huấn Lập kế hoạch kinh doanh cho người dân tại các xã Cà Dy, Tà Bhing và thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam […]

10

Tập huấn phát triển chuỗi giá trị địa phương cho người nghèo

Trong tháng 10, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức 8 lớp tập huấn Phát triển Chuỗi giá trị địa phương cho người nghèo tại các xã Cà Dy, Tà Bhing, Tà Pơơ và thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang (tỉnh Quảng […]