Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, về môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
10

Xét chọn hộ hưởng lợi mô hình chăn nuôi heo đen theo hướng tự nhiên

Từ ngày 14 – 23/9, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức 6 cuộc họp cho 21 nhóm chăn nuôi tại 5 xã, thị trấn ở huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) để giới thiệu dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến […]

07

Khởi động dự án hỗ trợ người dân phát triển sinh kế

Sáng ngày 23/7, Hội thảo khởi động dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào thiểu số” diễn ra tại Trung tâm Hội nghị huyện Nam Giang. Hoạt động được Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế và […]

06

Dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào thiểu số”

Ngày 17.6, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ra quyết định số 1592/QĐ –BGDĐT phê duyệt dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào thiểu số” ”. Dự án do Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế […]

05

Công tác chuẩn bị triển khai dự án nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững

Sáng ngày 12/5, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVV) cùng Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam tổ chức họp giới thiệu và thảo luận kế hoạch chuẩn bị triển khai dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào […]

05

Một số hình ảnh về các mô hình sản xuất rau ôn đới

Thông qua hợp đồng •”Hỗ trợ kỹ thuật sản xuất cho nông dân và phát triển các tổ hợp tác sản xuất tại xã An Nhơn và Vĩnh Sơn, tỉnh Bình Định ” Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tư vấn xây dựng […]