Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, về môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
02

Thông tin chung về dự án: Tăng cường khả năng thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp ở vùng cát tỉnh Quảng Trị

Thiên tai và biến đổi khí hậu (BĐKH) đã và đang gây nên nhiều hậu quả nghiêm trọng đến người dân Quảng Trị. Những thiệt hại này sẽ còn cao hơn trong thời gian tới nhất là hoạt động sản xuất nông nghiệp nếu như không có những giải pháp, ứng phó kịp thời và phù hợp. Kế tiếp giai đoạn 1, Đại sứ quán Phần Lan tài trợ để tiếp tục thực hiện giai đoạn 2.