Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
05

Sẵn sàng tham gia mạng lưới hỗ trợ và giám sát thực hiện hiệp định đối tác tự nguyện gỗ hợp pháp

Cuộc họp giới thiệu “Xây dựng mạng lưới các tổ chức xã hội và hiệp hội ngành gỗ để hỗ trợ và giám sát việc thực hiện hiệp định đối tác tự nguyện gỗ hợp pháp” do Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm Huế tổ chức vừa […]

03

Phát triển sản phẩm từ bảo tồn “đòn bẩy” để phát triển nông thôn bền vững

Phó chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương khai mạc hội thảo “Sản phẩm từ bảo tồn không chỉ đóng góp vào sự phát triển đối với khu vực nông thôn mà còn mang giá trị sâu sắc về bảo tồn các giá trị tự nhiên, cũng như các giá trị văn […]

02

Xúc tiến hoạt động tuần tra rừng và chăm sóc mây năm 2019

 Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm Huế vừa tổ chức cuộc họp lập kế hoạch quản lý bảo vệ rừng năm 2019 trong đó nội dung chính là xúc tiến hoạt động tuần tra rừng và chăm sóc mây ngày 21.2  vừa qua tại xã Thượng Lộ […]

02

Nhìn lại hoạt động dự án tại xã Hương Nguyên năm 2018

Năm 2018 đánh dấu hành trình của dự án  Tăng cường năng lực bảo tồn tài nguyên rừng, đa dạng sinh học gắn với phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số ở gần Khu bảo tồn thiên nhiên Sao La tỉnh Thừa Thiên Huế do Chương trình tài trợ […]

11

Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tham quan tại huyện A Lưới

Chương Trình Phát triển Liên HợP Quốc (UNDP) về tham quan các mô hình sinh kế và hoạt động chuẩn bị phục hồi lễ hội mừng cơm mới Aza của đồng bào Cơ Tu hôm nay tại xã Hương Nguyên (huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế). Trong đó, đoàn tham quan có sự tham gia […]