Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
10

Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020

Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Chính trị, ngày 15-9, Toàn văn các Dự thảo văn kiện chuẩn bị trình Đại hội […]

10

Cần thực thi Luật Bảo vệ rừng và phát triển rừng

Ngày 30/09/2015, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo “Thực thi Luật bảo vệ và phát triển rừng ở Việt Nam: Một số phát hiện và khuyến nghị của các tổ chức xã hội” do Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn); Liên hiệp các Hội Khoa học và […]

09

Nâng cao năng lực cho cộng đồng trong công tác quản lý bảo vệ rừng

 Được sự hỗ trợ về kỹ thuật của Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài Nguyên (CORENARM) và Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, dự án FLEGT đã triển khai hoạt động xây dựng mô hình quản lý rừng […]

09

Đề xuất nhiều khuyến nghị hay xuất phát từ thực tiễn

Ngày 28/8, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) thành viên của Mạng lưới liên minh đất rừng (FORLAND) tổ chức hội thảo: “Quyền lợi trong quản lý rừng cộng đồng những phát hiện và khuyến nghị từ thực tiễn” tại TP Huế.

03

Tuyển tập huấn viên cho dự án tại Nam Đông, Thừa Thiên Huế

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) – Trường Đại học Nông Lâm – Huế đang đang có nhu cầu tuyển tập huấn viên về xử lý vi phạm lâm luật cho các cộng đồng nhận rừng