Sinh kế bền vững

Cải thiện sinh kế bền vững cho người dân vùng lũ

8129148820131124185516765

Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững (SRD) triển khai dự án "Áp dụng chuỗi giá trị cải thiện sinh kế nông thôn trong bối cảnh BĐKH và thiên tai ở tỉnh Hà Tĩnh” với sự hỗ trợ ngân sách của tổ chức Manos Unidas (Tây Ban Nha). Nhờ đó, nhận thức về phòng, chống lũ lụt, ứng phó với BĐKH của người dân trong vùng đã được nâng lên rõ rệt…

Chi tiết

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ

https://www.icarevietnam.com/