Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
06

Tuyển tư vấn làm phim tư liệu về Giám sát đầu tư cộng đồng

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Về việc: Phim tư liệu hóa hoạt động Giám sát đầu tư cộng đồng Giới thiệu Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm Huế đang triển khai Dự án “Nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên […]

05

Tuyển tư vấn (1 chính, 1 phụ) tập huấn về Qui trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) đang có nhu cầu tuyển dụng tư vấn cho hoạt động tổ chức 02 lớp tập huấn  về Qui trình lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội có sự tham gia cấp xã, thôn cho cán bộ địa phương tại 02 […]

05

Tuyển tư vấn hỗ trợ cán bộ xã/thôn lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã, thôn

Ứng cử viên được chọn dựa trên các tiêu chí sau:
Chất lượng kỹ thuật: 70% số điểm
Đề xuất tài chính: 30% số điểm
Hai giai đoạn đánh giá sẽ được thực hiện là: Đánh giá chất lượng kỹ thuật sẽ được thực hiện trước đề xuất về giá thực hiện và CRD chỉ thực hiện đánh giá về giá đề xuất của các ứng viên có chất lượng kỹ thuật vượt quá 70% của 100 điểm.

04

Tuyển trưởng nhóm tư vấn tổ chức nghiên cứu Nông thôn mới

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) đang có nhu cầu tuyển dụng tư vấn cho hoạt động thực hiện nghiên cứu “Tăng cường sự tham gia của người dân trong đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới” . Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực Trình độ tiến sỹ […]

04

Tuyển thành viên tư vấn tham gia thực hiện nghiên cứu Nông thôn mới

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU  Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) đang có nhu cầu tuyển dụng tư vấn thực hiện nghiên cứu “Tăng cường sự tham gia của người dân trong đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới” nhằm xác định thực trạng của sự tham gia, các cơ chế […]