Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
*** THAM GIA KHẢO SÁT ĐỂ ĐÓNG GÓP TIẾNG NÓI CỦA TRẺ EM ***

Cục Trẻ em, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang soạn thảo Chương trình Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2021 – 2025. Chương trình này dự kiến sẽ được thông qua vào cuối năm 2020.

Nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em đối với các chính sách liên quan đến trẻ em và bảo đảm đưa ra những chính sách về bảo vệ trẻ em thiết thực, phù hợp, Cục Trẻ em phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới quốc tế (World Vision International) tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững (MSD), Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children), Tổ chức Plan International tại Việt Nam, Tổ chức Child Fund Việt Nam, Tổ chức Những người hàng xóm tốt bụng (Good Neighbors International), Văn phòng làng trẻ em SOS Việt Nam và các tổ chức khác thuộc Mạng lưới quản trị quyền trẻ em (CRG) tiến hành khảo sát ý kiến của trẻ em về dự thảo Chương trình Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2021 – 2025.

Đối tượng tham gia:  Mọi trẻ em từ 6-16 tuổi.

Thời gian khảo sát: từ 01/10 đến 12/10/2020.

Phương thực khảo sát: Online tại đường link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOXKxhw9o00nuWcQYnumd-UFZVdqqo6vx6bioZReNGQfzHcQ/formResponse

Ý KIẾN CỦA TRẺ EM RẤT QUAN TRỌNG đối với việc xây dựng Chương trình này. Vì thế, em hãy vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu (click) vào các ô tương ứng với các câu trả lời của em hoặc điền vào chỗ có dấu ba chấm (…). Các câu hỏi có dấu hoa thị (*) màu đỏ là các câu hỏi bắt buộc trả lời.

Em không phải hoàn thành khảo sát này nếu em không muốn và em có thể dừng lại ở bất cứ câu hỏi nào. Em hãy trao đổi với bố mẹ hoặc người chăm sóc em để nhận được sự đồng ý của họ khi tham gia vào khảo sát này.

Mọi ý kiến của em sẽ được tôn trọng, lắng nghe và tổng hợp, tiếp thu để hoàn thiện Chương trình Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2021-2025.

Nếu em có câu hỏi hoặc cần thêm thông tin về cuộc khảo sát, em hãy liên hệ với Nguyễn Lê Na, số điện thoại 0912853179, email nguyen_thi_le_na@wvi.org hoặc Đỗ Văn Trài, MSD, số điện thoại 0946266863, email edu.manager@msdvietnam.org
Mời quý vị và các bạn đọc chi tiết hướng dẫn và các thông tin liên quan tại đây và tải phiếu khảo sát để điền ngoại tuyến: