Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, về môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
03

Báo cáo tổng kết dự án “Thành lập và phát triển Doanh nghiệp xã hội trực thuộc CRD

Thời gian Ngày 25 tháng 12 năm 2015 Người thực hiện TS. Trương Quang Hoàng Dự án Dự án Thành lập và phát triển Doanh nghiệp xã hội trực thuộc Trung tâm phát triển nông thôn miền Trung Việt Nam. Tổ chức Tổ chức Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) […]

03

Bản tin chính sách

– Xuất bản năm 2016. Do dự án FLEGT – khu vực miền Trung và Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung thực hiện/ Bản tin chính sách do Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức ICCO – Hà Lan tài trợ.

01

Ra mắt kỷ yếu nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập (1995 -2015)

Kỷ yếu in vào tháng 11/2015 nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung.
Do NGƯT. PGS. TS Hoàng Mạnh Quân chủ biên.

12

Các ấn phẩm thực hiện thí điểm REDD+ tại tỉnh Điện Biên

Địa điểm: Tỉnh Điện Biên. Thời gian: Từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 8 năm 2015. Nguồn tài chính: Hợp tác Kỹ thuật JICA (viện trợ không hoàn lại). Tổ chức thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên

06

Báo cáo nghiên cứu quản trị rừng hiệu quả

Trong năm thứ nhất dự án FLEGT đã phối hợp với Trung tâm CORENARM tổ chức hoạt động nghiên cứu quản trị rừng hiệu quả, dưới đây là báo cáo nghiên cứu định hướng xây dựng mô hình hiểu quả đó trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.