Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
03

Báo cáo tiến độ dự án Flegt – khu vực miền Trung năm thứ nhất (4/2014-4/2015)

Giới thiệu chung Tên đơn vị tiếp nhận hợp đồng tài trợ: ICCO – South East Asia and Pacific Regional Officer Tên và chức vụ của người chịu trách nhiệm chính: Le Hien, Regional Officer for South East Asia & Pacific Tên các đối tác tham gia vào Dự án: * Trung tâm Phát triển […]