Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, về môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
05

Công tác chuẩn bị triển khai dự án nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững

Sáng ngày 12/5, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVV) cùng Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam tổ chức họp giới thiệu và thảo luận kế hoạch chuẩn bị triển khai dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào […]

05

Một số hình ảnh về các mô hình sản xuất rau ôn đới

Thông qua hợp đồng •”Hỗ trợ kỹ thuật sản xuất cho nông dân và phát triển các tổ hợp tác sản xuất tại xã An Nhơn và Vĩnh Sơn, tỉnh Bình Định ” Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tư vấn xây dựng […]

05

Vươn xa thương hiệu chuối già lùn A Lưới

Với sự tư vấn và kết nối của Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế cây chuối già Lùn A Lưới từ chỗ là môt giống xóa đói giảm nghèo của vùng cao dần xây dựng nên thương hiệu và có chỗ đứng trên thị […]

11

Rừng keo tràm trồng xen… “hạt ngọc trời” Ra Dư

Nắng tháng mười vàng óng, làm lung linh thêm những “hạt ngọc trời” và lấp lánh niềm vui của bà con đồng bào Cơ Tu xã Hương Nguyên. Ngày 12.10, Chuyên gia tư vấn của Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã đến thăm cánh […]

09

Kiểm tra và hướng dẫn chăm sóc thiên niên kiện dưới tán rừng tự nhiên

Ngày 23/8, Các chuyên gia tư vấn của Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm Huế đã kiểm tra và hướng dẫn nhóm 1 và nhóm 3 quản lý bảo vệ rừng của thôn Mù Nú Tà Rá chăm sóc thiên niên kiện ở khu vực rừng cộng đồng […]