Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.

Địa điểm: Tỉnh Điện Biên
Thời gian: Từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 8 năm 2015
Nguồn tài chính: Hợp tác Kỹ thuật JICA (viện trợ không hoàn lại)
Tổ chức thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên
Mục tiêu: Quản lý rừng có sự tham gia và phát triển sinh kế được đẩy mạnh (tại các điểm thử nghiệm của dự án) thông qua việc thực hiện Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh (PRAP).

Các ấn phẩm:

    (a) Tờ rơi dự án

1. Tờ rơi về REDD+ Điện Biên

    (b) Các Kế hoạch Hành động REDD+

            1. Quyết định phê duyệt Kế hoạch Hành động REDD+ cấp tỉnh (PRAP) giai đoạn 2013-2020 của tỉnh Điện Biên (Quyết định số 379/QĐ-UBND) ngày 26/5/2014)
            2. PRAP cho tỉnh Điện Biên
            3. Sổ tay Hướng dẫn Xây dựng PRAP
            4. Kế hoạch Hành động REDD+ xấp xã (C-RAP) cho xã Mường Phăng (10 & 15/6/2014)
            5. Quyết định phê duyệt Kế hoạch Hành động REDD+ cấp xã cho xã Mường Mươn giai đoạn 2013-2020 (Quyết định số 67/QD-UBND ngày 18/11/2014)
            6. Kế hoạch Hành động REDD+ xấp xã (C-RAP) cho xã Mường Mươn (18/11/2014)

(c) Sổ tay Vận hành/ Sách hướng dẫn/ Cẩm nang thao tác Hệ thống TDDBR

[Sổ tay Vận hành]
            1. Sổ tay Vận hành Hệ thống TDDBR

  [Các sách hướng dẫn]
            2. Hướng dẫn dành cho người Quản trị Hệ thống TDDBR
            3. Hướng dẫn Thực hiện tuần tra rừng cấp bản
            4. Hướng dẫn Thực hiện đo đếm và báo cáo diễn biến rừng
5. Hướng dẫn Quản lý cơ sở dữ liệu (cho Hạt Kiểm lâm)
            6. Hướng dẫn Quản lý cơ sở dữ liệu (cho Chi cục Kiểm lâm)

 [Các cẩm nang thao tác]
            7. Cẩm nang thao tác Ứng dụng trên máy tính bảng
8. Cẩm nang thao tác CSDL diễn biến rừng (cho Hạt Kiểm lâm)
9. Cẩm nang thao tác CSDL diễn biến rừng (cho Chi cục Kiểm lâm)
            10. Cẩm nang thao tác Kiểm soát, đảm bảo chất lượng (xác minh bằng ảnh vệ tinh)

(d) Hướng dẫn thực hiện phát triển sinh kế

1. Cẩm nang thực hiện các hoạt động phát triển sinh kế (010203)

Thông tin liên hệ:

Phone/Fax: (0230) 383-2856

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x