Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
05

Tuyển giảng viên tập huấn cho Mạng lưới rừng cộng đồng ở tỉnh Kon Tum

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), hợp tác với Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số” tỉnh Kon Tum do Liên minh […]

05

Gia hạn thời gian Tuyển đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế trồng cây lâm sản ngoài gỗ

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (WWF-Việt Nam) thực hiện dự án “Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn […]

04

Tuyển đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế trồng cây lâm sản ngoài gỗ

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (WWF-Việt Nam) thực hiện dự án “Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn […]

03

Gia hạn thời gian Tuyển chọn tư vấn để thiết kế kỹ thuật và hướng dẫn xây dựng mô hình nuôi heo đen tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) đang có nhu cầu và cần tuyển chọn tư vấn để thực hiện hoạt động tư vấn “Thiết kế kỹ thuật và hướng dẫn xây dựng mô hình nuôi heo đen” tại huyện Nam Giang. Thời gian thực hiện: Tháng 3/2022 đến tháng 5/2022. […]

03

Tuyển dụng Cán bộ Hành chính – Dịch thuật

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Cán bộ Hành chính – Dịch thuật. SỐ LƯỢNG: 01 người. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: –  Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ, nhân sự của tổ chức: + Soạn thảo công văn, giấy tờ, email (tiếng Việt và tiếng Anh) để trả lời […]