Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
03

Tuyển tư vấn khảo sát hiện trạng rừng cộng đồng

  Tiêu đề: Tuyển tư vấn khảo sát hiện trạng rừng cộng đồng Mục tiêu: Rà soát và đánh giá hiện trạng rừng cộng đồng được giao cho 7 nhóm hộ/cụm dân cư quản lý và bảo vệ. Tổ chức  điều phối: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông […]

03

Gia hạn tuyển tập huấn viên cho khóa tập huấn Thú y nâng cao cho cán bộ Thú y cấp xã, huyện

  ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tiêu đề: Tuyển tập huấn viên cho khóa tập huấn “Thú y nâng cao cho cán bộ Thú y cấp xã, huyện” Mã hoạt động:  1.2.4.2 Tổ chức điều phối: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Địa điểm thực […]

02

Tuyển tập huấn viên cho khóa tập huấn “Thú y nâng cao cho cán bộ Thú y cấp xã, huyện”

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tiêu đề: Tuyển tập huấn viên cho khóa tập huấn “Thú y nâng cao cho cán bộ Thú y cấp xã, huyện” Mã hoạt động:  1.2.4.2 Tổ chức điều phối: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Địa điểm thực hiện: […]

01

Tuyển đơn vị kiểm toán chương trình SIDA CSO 2020 -2021

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) thuộc trường Đại học Nông Lâm Huế (ĐHNL) được thành lập năm 1995 theo quyết định số 73/QĐ-TC của Đại học Huế. Đối tượng phục vụ của Trung tâm là nông dân, đặc biệt là những người nghèo, các đối tượng bị tổn thương, đồng bào dân tộc thiểu số, […]

10

Thông báo tuyển dụng 01 cán bộ dự án chuyên ngành Lâm nghiệp

Căn cứ vào nhu cầu công việc và được sự đồng ý của Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung cần tuyển dụng một (01) nhân sự cho chức danh cán bộ dự án, cụ thể: TIÊU CHUẨN Tốt nghiệp Đại học chính […]