Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, về môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
06

Tuyển tư vấn tập huấn cho truyền thông viên cộng đồng (ToT)

Tiêu đề: Tuyển tư vấn Tập huấn cho truyền thông viên cộng đồng (ToT): Kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi về Phòng chống trừng phạt thể chất và tinh thần đối với trẻ Mã hoạt động: 2.5 Tổ chức điều phối: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) Địa […]

06

Tuyển tư vấn tập huấn “Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới đối với trẻ em trong trường học và cộng đồng”

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Ảnh nguồn: Internet Tiêu đề: Tuyển tư vấn tập huấn “Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới đối với trẻ em trong trường học và cộng đồng” Mã hoạt động: 2.1 Tổ chức điều phối: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) Địa điểm tập huấn: […]

06

Tuyển tư vấn tập huấn “Kỹ năng gây quỹ trong lĩnh vực quyền trẻ em”

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tiêu đề: Tuyển tư vấn tập huấn “Kỹ năng gây quỹ trong lĩnh vực quyền trẻ em” Mã hoạt động:  1.1.1 Tổ chức điều phối: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) Địa điểm tập huấn: Tỉnh Thừa Thiên Huế Thời gian thực hiện: Dự kiến 16-17/7/2020 […]

06

Thông báo tuyển dụng nhân sự chuyên ngành Chăn nuôi – Thú y lần 2

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Căn cứ vào nhu cầu công việc và được sự đồng ý của Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (Trung tâm) cần tuyển dụng một (01) nhân sự cho chức danh cán bộ dự án, cụ thể: Ảnh […]