Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
11

Hợp tác nghiên cứu với Đại học Hanover

Ngày 5/11, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) và Đại học Hanover (Đức) đã có buổi làm việc về dự án hợp tác nghiên cứu dài 9 năm tới tại TP Huế. Qua đó, Giáo sư Hermann Waibel bày tỏ mong muốn CRD hỗ trợ thành lập một Trung tâm nghiên cứu […]