Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

NHỮNG PHÁT HIỆN VÀ KHUYẾN NGHỊ TỪ THỰC TIỄN

Huế, ngày 28/8/2015

ĐẶT VẤN ĐỀ

Quản lý rừng cộng đồng đã và đang tồn tại ở nhiều nước trên thế giới và được thừa nhận là một trong những hình thức quản lý rừng hiệu quả. Ở Việt Nam, quản lý rừng cộng đồng đã được thừa nhận bằng hai bộ Luật lớn đó là Luật Đất đai 2003 và Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (BV&PTR) 2004. Cùng với đó, cũng có nhiều văn bản dưới Luật được ban hành liên quan đến quản lý rừng cộng đồng. Các văn bản pháp lý này đã nêu ra những điểm căn bản về quản lý rừng cộng đồng: cộng đồng là chủ thể được giao đất, giao rừng và nhận khoán bảo vệ rừng; các quyền và nghĩa vụ của cộng đồng đối với rừng được giao, khoán. Nhờ đó, quản lý rừng cộng đồng đã trở thành hành thức quản lý ngày càng phổ biến trên khắp cả nước, tồn tại song song với với các hình thức quản lý khác.

Tuy nhiên, cho đến nay quản lý rừng cộng đồng vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại về vị trí pháp lý của cộng đồng; quyền của cộng đồng đối với rừng; khai thác, sử dụng gỗ cho mục đích thương mại; cơ chế hưởng lợi; sự tham gia; tính bền vững của hình thức quản lý rừng. Các vấn đề này cần phải được giải quyết sớm để thúc đẩy sự phát triển của hình thức quản lý rừng cộng đồng nhằm góp phần tích cực vào công tác quản lý bảo vệ rừng của nước ta.

Trong hơn 3 năm hoạt động vừa qua, Mạng lưới đất rừng (FORLAND) bao gồm 8 tổ chức thành viên là các NGOs đã hỗ trợ xây dựng các mô hình quản lý rừng cộng đồng, đồng thời đã thực hiện một số nghiên cứu về hình thức quản lý này. Các hoạt động thực tiễn và các kết quả nghiên cứu của Mạng lưới có thể là những thông tin có giá trị làm căn cứ cho việc xây dựng các giải pháp để giải quyết các vấn đề tồn tại và nâng cao hiệu quả quản lý rừng cộng đồng.

Vì vậy, Trung tâm phát triển nông thôn miền Trung (CRD), một tổ chức thành viên của Mạng lưới FORLAND, với sự hỗ trợ tài chính của tổ chức ICCO sẽ tổ chức Hội thảo “Quyền hưởng lợi trong quản lý rừng cộng đồng: những phát hiện và khuyến nghị từ thực tiễn”, nhằm đưa ra các kiến nghị chính sách dựa trên các bài học thực tiễn và các kết quả nghiên cứu của mạng lưới trong thời gian qua  liên quan trong bối cảnh Luật BV&PTR 2004 đang được đánh giá và điều chỉnh.

 1. MỤC TIÊU HỘI THẢO
 • Chia sẻ các kinh nghiệm, bài học thực tiễn và các kết quả nghiên cứu về quản lý rừng cộng đồng
 • Xây dựng các khuyến nghị chính sách liên quan đến quản lý rừng cộng đồng, nhất là quyền và lợi ích của cộng đồng đối với rừng được giao.

III. KẾT QUẢ MONG ĐỢI

 • Các bài học kinh nghiệm về quản lý rừng cộng đồng được chia sẻ, cac vấn đề tồn tại trong quản lý rừng cộng đồng được xác định.
 • Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rừng cộng đồng được xác định
 • Các góp ý, khuyến nghị chính sách liên quan đến quản lý rừng cộng đồng được đề xuất và thống nhất.
 1. CHỦ TRÌ HỘI THẢO
 • Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD)
 • Mạng lưới đất rừng (FORLAND)
 1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN
 • Thời gian: 01 ngày, dự kiến vào ngày 28 tháng 08 năm 2015
 • Địa điểm: Khách sạn Fesstival, 15 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế
 • Thành phần hội thảo: Khoảng 40 đại biểu, bao gồm:
 • Cơ quan quản lý nhà nước, viện chính sách cấp TW: 3 người
 • Cơ quan quản lý, sự nghiệp lâm nghiệp địa phương: 12 người
 • Tổ chức quốc tế, INGOs, VNGOs, chuyên gia, tư vấn: 10 người
 • Đại diện cộng đồng: 8 người
 • Phóng viên báo chí: 2 người
 • Ban tổ chức: 5 người
 1. CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
Thời gian Nội dung Chịu trách nhiệm chính
7h30 – 8h00 Đăng ký đại biểu BTC
8h00 – 8h15 Khai mạc hội thảo Ô Lê Văn Lân – ĐPV FORLAND
8h15 – 8h30 Báo cáo đề dẫn hội thảo Ô. Trương Quang Hoàng – GĐ CRD
8h30 – 9h00 Bài học kinh nghiệm từ Chương trình “Thí điểm Lâm nghiệp Cộng đồng”
9h00 – 9h30 Quản lý rừng cộng đồng: Góc nhìn từ cơ quan quản lý lâm nghiệp Ô Mai Văn Tâm – Trưởng phòng QLBVR, CCKL TT Huế
9h30 – 10h00 Những kết quả đạt được trong quản lý rừng cộng đồng ở Tây Nguyên Bà Cao Thị Lý – Đại học Tây Nguyên
10h00 – 10h30 Giải lao BTC
10h30 – 11h00 Báo cáo: Rừng cộng đồng – Làm thế nào để có hiệu quả? Ô Phạm Nguyễn Thành – CRD
11h00 – 12h00 Thảo luận chung BTC
12h00 – 14h00 Nghỉ trưa BTC
14h00 – 15h30 Thảo luận nhóm: Góp ý, khuyến nghị chính sách liên quan đến quản lý rừng cộng đồng BTC
15h30 – 16h00 Trình bày kết quả thảo luận nhóm Đại diện các nhóm
16h00 – 16h30 Tổng kết Hội thảo Ô Trương Quang Hoàng – GĐ CRD

 

 

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x