Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tiêu đề Tuyển tư vấn tổ chức nghiên cứu “Thực trang hoạt động của các tổ chức cộng đồng được thành lập theo chương trình xây dựng nông thôn mới”
Tổ chức điều phối Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)
Địa điểm Thừa Thiên Huế
Thời gian thực hiện Từ 15/3 – 30/10/2017
Hạn nộp hồ sơ 10/3/2017

tuyen-dung-16120110075212-300x160

 1. Giới thiệu

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm Huế đang triển khai Dự án “Nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế” do Đại sứ quán Ireland tài trợ. Dự án được thực hiện tại hai xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền) và xã Thượng Nhật (huyện Nam Đông) là hai trong sáu xã điểm của tỉnh Thừa Thiên Huế. Các mục tiêu của Dự án cụ thể như sau:

 • Đổi mới công tác kế hoạch hoá (KHH) trong xây dựng nông thôn mới theo hướng tăng cường sự tham gia của người dân;
 • Nâng cao năng lực và vai trò của các tổ chức Đoàn thể (TCĐT) địa phương trong giám sát thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM);
 • Nâng cao nhận thức của công chúng, nhất là người dân địa phương về các vấn đề liên quan đến XDNTM.

Tổ chức cộng đồng bao gồm tổ hợp tác, hợp tác xã, câu lạc bộ.v.v. được xem là nhân tố quan trọng trong việc thực hiện dân chủ cơ sở và huy động nguồn lực của cộng đồng trong XDNTM. Tiêu chí thứ 13 trong số 19 tiêu chí XDNTM nêu lên yêu cầu về phát triển các tổ chức hợp tác. Trong thời gian qua, các địa phương trên cả nước nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng đã tiến hành thành lập nhiều tổ chức hợp tác. Tuy nhiên, hầu như các địa phương chỉ quan tâm nhiều đến việc thành lập nhưng chưa chú trọng đến việc hỗ trợ để các tổ chức này tồn tại và hoạt động. Kết quả là các tổ chức được thành lập ra vẫn còn rất hình thức, chạy theo thành tích và chưa phát huy được vai trò. Cần thực hiện nghiên cứu đánh giá “Thực trạng hoạt động của các tổ chức cộng đồng được thành lập theo chương trình XDNTM” nhằm xác định các vấn đề tồn tại và xây dựng các giải pháp cụ thể để phát triển các tổ chức này, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình XDNTM.

Để thực hiện tốt nghiên cứu này, dự án cần tuyển chọn tư vấn có kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học về lĩnh vực liên quan.

 

 1. Mục tiêu hoạt động:

Tư vấn và hỗ trợ về chuyên môn trong quá trình thực hiện nghiên cứu “Thực trạng hoạt động của các tổ chức cộng đồng được thành lập theo chương trình XDNTM

 1. Nhiệm vụ tư vấn:
 • Giới thiệu, chia sẻ các tài liệu có liên quan đến nghiên cứu này;
 • Xây dựng đề cương sơ bộ để thảo luận với Ban quản lý dự án, nhóm nghiên cứu và các đối tác liên quan;
 • Xây dựng đề cương chi tiết sau khi đã thống nhất với nhóm nghiên cứu;
 • Phát triển các công cụ nghiên cứu gồm: Bảng hỏi phỏng vấn hộ; Bộ cấu hỏi phóng vấn sâu (cho các đối tượng khác nhau); và Thảo luận nhóm, … ;
 • Tập huấn về các sử dụng các công cụ nghiên cứu trước khi đi thu thập thông tin, số liệu;
 • Giám sát quá trình thu thập thông tin, số liệu;
 • Thiết kế cơ sở dữ liệu SPSS để nhập số liệu nghiên cứu;
 • Tập huấn nhập số liệu định lượng;
 • Xử lý số liệu định lượng;
 • Viết báo cáo nghiên cứu. Có thể kết hợp với thành viên khác để viết nhưng phải chịu trách nhiệm cuối cùng về báo cáo ngiên cứu.
 1. Thời gian thực hiện: từ 15/3 đến 30/10/2017
 2. Sản phẩm yêu cầu và thời gian bàn giao
 • Đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết và bộ công cụ nghiên cứu (gồm bảng hỏi phóng vấn hộ; Thảo luận nhóm và phóng vấn sâu với các đối tượng khác nhau): trước 30/4/2017
 • Danh sách tên các tài liệu liên quan đến nghiên cứu và chỉ rõ nguồn để tiếp cận với các tài liệu này: trước 20/4/2017
 • Các tài liệu liên quan (của tư vấn nếu có): trước 20/4/2017
 • File mềm và hardcopy số liệu thô của phỏng vấn bằng bảng hỏi: trước 30/7/2017
 • File mềm và hardcopy số liệu tinh sau khi đã xử lý: trước 01/9/2017
 • Báo cáo nghiên cứu: trước 30/10/2017
 • Tổng số công đề nghị: 50 công
 1. Tổ chức quản lý
 • Tư vấn được tuyển sẽ làm việc như là trưởng nhóm để điều phối hoạt động nghiên cứu. Các tư vấn phải liên lạc và báo cáo tới điều phối viên của dự án IA.
 • Tất cả sản phẩm giao nộp thuộc quyền sở hữu của CRD.
 1. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực
 • Trình độ tiến sỹ liên quan đến phát triển nông thôn, kinh tế hoặc nông nghiệp;
 • Kiến thức, kinh nghiệm trong tổ chức nghiên cứu và ưu tiên đặc biệt cho những người đã từng nghiên cứu đến các đề tài xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn;
 • Thái độ hơp tác, tôn trọng với người dân và đối tác liên quan;
 • Ít nhất trên 10 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến phát triển nông thôn (tư vấn,…).
 1. Tuyển chọn tư vấn
 • Ứng cử viên được chọn dựa trên các tiêu chí sau:
 • Chất lượng kỹ thuật: 70% số điểm
 • Đề xuất tài chính: 30% số điểm
 • Hai giai đoạn đánh giá sẽ được thực hiện. Đánh giá chất lượng kỹ thuật sẽ được thực hiện trước đề xuất về giá thực hiện. CRD chỉ thực hiện đánh giá về giá đề xuất của các ứng viên có chất lượng kỹ thuật vượt quá 70% của 100 điểm.
 • Chỉ số đánh giá chất lượng kỹ thuật. Tổng số 100 điểm sẽ được phân bố như sau:
Tiêu chí Số điểm
Trình độ chuyên môn 30
Kinh nghiệm trong nghiên cứu đánh giá ở lĩnh vực liên quan 30
Kỹ năng và kinh nghiệm làm việc với đối tác liên quan (lãnh đạo tỉnh, huyện, xã và cộng đồng) 20
Kỹ năng tổ chức, điều hành và thúc đẩy sự tham gia 20
 • Chỉ số đánh giá đề xuất tài chính. Đề xuất tài chính có giá trị thấp nhất được đánh giá là đạt 100, và căn cứ vào đó để đánh giá các đề xuất còn lại.
 1. Qui trình tuyền chọn:
 • Ứng cử viên quan tâm phải trình:
 • CVs, đề xuất kỹ thuật.
 • Đề xuất tài chính (cùng chữ ký) là kinh phí cho toàn bộ hoạt động đánh giá được thể hiện bằng Việt Nam Đồng. Lưu ý giá cho chuẩn bị đề xuất, thương thảo thảo hợp đồng kể cả đi lại không được tính trong giá trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.
 • Thời hạn nhận hồ sơ: 10/3/2017
 1. Các lưu ý khác
 • Trong thời gian thực hiện hợp đồng, các tư vấn:
 • Chịu trách nhiệm về việc mua các loại bảo hiểm nghề nghiệp, y tế, tai nạn, đi lại và các khoản tương tự khác trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.
 • Chịu trách nhiệm trả các loại thuế như GTGT theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Bảo đảm chất lượng các kết quả đầu ra theo yêu cầu đã đề cập.
 • Dự án sẽ khấu trừ thuế TNCN trước khi trả kinh phí cho cá nhân thực hiện hợp đồng.

Các cá nhân quan tâm vui lòng liên hệ đến Dự án VCSF2012.10:

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế

Điện thoại: +54 3 529749;      Fax: +54 3 530000

Chúng tôi khuyến khích các cá nhân gửi hồ sơ trên file điện tử theo địa chỉ email: thangtc@crdvietnam.org 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x