Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) được tài trợ bởi Quỹ sáng kiến khí hậu Quốc tế (IKI) thông qua Tổ chức Hợp tác Quốc tế CHLB Đức (GIZ) để thực hiện dự án “ Nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu (CSA) cho đồng bào dân tộc thiểu số ở miền Trung Việt Nam” tại xã A Roàng và xã Hồng Thượng huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mục tiêu chung của dự án là đa dạng sinh kế thông qua các thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở miền Trung Việt Nam. Các kết quả mong đợi bao gồm:

– Kết quả 1: Đồng bào DTTS nhận thức về tác động của biến đổi khí hậu và các thực hành CSA phù hợp.

– Kết quả 2: Các mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu được thí điểm và nhân rộng để tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

– Kết quả 3: Chuỗi giá trị sản phẩm của các mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu được kết nối với thị trường.

– Kết quả 4: Mối quan tâm của cộng đồng đối với bảo vệ môi trường, thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu tăng lên.

Một trong những hoạt động để đạt kết quả 2 là “xây dựng thí điểm các mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu”.

Trung tâm cần tuyển dụng nhóm tư vấn có kinh nghiệm và năng lực để hỗ trợ kỹ thuật cho cộng đồng xây dựng thí điểm các mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu (CSA) tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Thời gian thực hiện: 01/12/2023 đến 30/5/2024

+ Thời hạn nộp hồ sơ: 20-24/11/2023

+ Địa điểm thực hiện: Xã A Roàng và xã Hồng Thượng, Huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

1. Mục tiêu của hoạt động

Xây dựng thí điểm các mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu để làm cơ sở nhânrộng trên địa bàn xã A Roàng và xã Hồng Thượng, huyện A Lưới.

Cụ thể:

– 4 mô hình chăn nuôi lợn thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH);

– 2 mô hình chăn nuôi bò bán thâm canh thích ứng với BĐKH;

– 4 mô hình canh tác lúa nước thích ứng với BĐKH.

– 1 mô hình nuôi giun quế.

2. Nhiệm vụ của tư vấn

Để thực hiện có hiệu quả và đạt được các mục tiêu nên trên, nhóm tư vấn được đề xuất thực hiện các công việc sau:

– Xây dựng thuyết minh kỹ thuật thực hiện thí điểm mô hình: Dự án sẽ thực hiện xây dựng 3 loại mô hình: i) chăn nuôi lợn thích ứng với BĐKH; ii) chăn nuôi bò bán thâm canh thích ứng với BĐKH; và iii) canh tác lúa nước thích ứng với BĐKH tại 2 xã A Roàng và Hồng Thượng. Căn cứ theo đó, nhóm tư vấn xây dựng thuyết minh thực hiện các loại mô hình và gửi đến dự án trước khi triển khai xây dựng các mô hình để góp ý và phê duyệt. Thuyết minh kỹ thuật thực hiện thí điểm mô hình phải ghi rõ các nội dung: lý do thực hiện mô hình; mục tiêu của mô hình; quy trình kỹ thuật và phương pháp thực hiện mô hình; lập dự toán kinh phí xây dựng mô hình; kế hoạch triển khai xây dựng các mô hình; tổ chức thực hiện xây dựng mô hình.

– Hướng dẫn kỹ thuật và giám sát các hộ thực hiện mô hình: Sau khi thuyết minh xây dựng mô hình được phê duyệt, nhóm tư vấn tiến hành giám sát và hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ xây dựng mô hình.

– Viết báo cáo kết quả tư vấn xây dựng thí điểm 3 loại mô hình: Sau khi kết thúc xây dựng các mô hình, tư vấn viết báo cáo kết quả đạt được của các mô hình. Nội dung báo cáo bao gồm: (1) Giới thiệu về các mô hình; phương pháp thực hiện; những hoạt động đã được thực hiện để xây dựng mô hình; đánh giá kết quả đạt được của các mô hình; bài học kinh nghiệm rút ra từ hoạt động tư vấn;  đề xuất các giải pháp để nhân rộng mô hình. .

 3. Sản phẩm giao nộp

– 03 thuyết minh kỹ thuật xây dựng thí điểm 3 loại mô hình CSA (chăn nuôi bò bán thâm canh, chăn nuôi lợn và canh tác lúa nước);

– 03 báo cáo kết quả tư vấn xây dựng thí điểm 3 loại mô hình CSA.

4. Yêu cầu đối với tư vấn

– Có bằng thạc sỹ trở lên chuyên ngành nông học, chăn nuôi, thú y.

– Có kiến thức về biến đổi khí hậu và kinh tế tuần hoàn

– Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc về sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

– Có kinh nghiệm về tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp  cho nông dân

– Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng dân tộc thiểu số.

– Am hiểu về tình hình sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

5. Phí tư vấn

CRD sẽ thỏa thuận với tư vấn về mức phí sau khi hồ sơ dự tuyển của tư vấn được CRD xét duyệt và lựa chọn. Định mức và tổng kinh phí tư vấn không vượt quá ngân sách được nhà tài trợ phê duyệt.

6. Hồ sơ dự tuyển

  • Thư bày tỏ sự quan tâm
  • Lý lịch khoa học (CV) của tư vấn
  • Đề xuất mức phí tư vấn

Hồ sơ nộp đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung trước 18h00 ngày 24/11/2023 theo địa chỉ email: office@crdvietnam.org; Điện thoại: 0234 3529749; Số máy lẻ: (0)

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Bà: Lê Thị Minh Hải, cán bộ hành chính Trung tâm PTNT miền Trung

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại TOR tuyển dụng.