Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Thư ngỏ của Giám đốc!

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế được thành lập từ năm 1995, hoạt động trên nhiều lĩnh vực: Sinh kế và nông nghiệp bền vững; Quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường; Biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai; và quản trị địa phương tốt tại các tỉnh miền Trung, chủ yếu là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Trong năm 2018, CRD triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và vận động chính sách để thực hiện sứ mệnh nâng cao năng lực cho người dân và các bên liên quan về phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo vệ tài nguyên, môi trường và thúc đẩy công bằng cho các cộng đồng dễ bị tổn thương.

CRD đã có nhiều đóng góp cho xã hội và được các nhà tài trợ, các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, các tổ chức đối tác và người hưởng lợi đánh giá cao. Cụ thể là:

– Hỗ trợ xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông-lâm nghiệp theo hướng bền vững, giảm phụ thuộc vào rừng, góp phần cải thiện đời sống cho người dân ở vùng sâu, vùng xa. Giúp một số cộng đồng nhất là người dân tộc thiểu số xây dựng nhãn hiệu cho một số sản phẩm, kết nối và đưa một số sản phẩm vào bày, bán ở siêu thị.

– Nâng cao năng lực và giúp các cộng đồng chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong quản lý và bảo vệ rừng. Nâng cao nhận thức cho các tổ chức xã hội, địa phương để chuẩn bị tốt cho việc giám sát thực hiện hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp của Việt Nam.

– Nâng cao năng lực về quản lý rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời tư vấn kỹ thuật giúp 23 xã ven biển tại tỉnh Thanh Hóa và Quảng Nam đánh giá rủi ro thiên tai và lập kế hoạch ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu tại các xã.

– Góp phần ngăn chặn trừng phạt thể chất, tinh thần đối với trẻ em và thúc đẩy thực hành nuôi dạy con theo phương pháp kỷ luật tích cực. Thúc đẩy sự hợp tác, tham gia của các tổ chức xã hội trong Mạng lưới Quản trị quyền trẻ em miền Trung. Nâng cao năng lực về phòng chống trừng phạt thể chất và tinh thần, trách nhiệm xã hội, kỹ năng làm việc với trẻ, giám sát và đánh giá dự án, … cho các tổ chức xã hội và cộng đồng ở các tỉnh miền Trung. Hỗ trợ các địa phương xây dựng được một môi trường không bạo lực cho trẻ em tại cộng đồng thông qua các sáng kiến của chính họ; thúc đẩy chống phân biệt đối xử và xây dựng môi trường an toàn, thân thiện cho trẻ.

Chúng tôi hi vọng, Báo cáo thường niên năm 2018 sẽ mang đến cho quý vị một bức tranh toàn cảnh về các hoạt động và những đóng góp của Trung tâm đối với xã hội trong suốt một năm qua.

Nhân dịp này, thay mặt Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung, tôi xin trân trọng gửi lời cám ơn đến các nhà tài trợ, cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức đối tác, các đồng nghiệp và người hưởng lợi đã luôn đồng hành với Trung tâm trong suốt năm qua. Hy vọng, chúng ta sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho cộng đồng và xã hội trong năm tới.

Trân trọng cám ơn!

Giám đốc

TS. Trương Quang Hoàng

Kính mời quý vị và các bạn đọc quan tâm tải file báo cáo thường niên tại đây: Báo cáo thường niên 2018 _CRD