Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm Huế trân trọng giới thiệu 6 tập sách trong bộ công cụ giám sát đánh giá sự tham gia của trẻ em do CRD dịch và in ấn. Bộ công cụ này trình bày cách thức giám sát và đánh giá sự tham gia của trẻ em trong các chương trình, cộng đồng và toàn xã hội. Nó dành cho các nhà thực hành và trẻ em làm việc trong các chương trình có sự tham gia cũng như dành cho chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, xã hội dân sự và tổ chức trẻ em mong muốn tìm kiếm giải pháp đánh giá và tăng cường sự tham gia của trẻ em trong xã hội.

Bộ công cụ gồm 6 quyển

Quyển 1: Giới thiệu cung cấp cái nhìn tổng quan về sự tham gia của trẻ em, cách thức xây dựng bộ công cụ và hướng dẫn vắn tắt về giám sát và đánh giá. Tải file đính kèm tại đây: Booklet 1_Vietnamese_SCI

Quyển 2: Đánh giá việc thiết tạo môi trường dựa trên tôn trọng và có sự tham gia của trẻ em cung cấp khung đo lường và các công cụ thực hành để đo lường sự tham gia của trẻ em trong cộng đồng và xã hội. Tải file đính kèm tại đây: Booklet 3_Vietnamese_SCI

Quyển 3: Phương pháp đánh giá phạm vi, chất lượng và kết quả sự tham gia của trẻ em cung cấp khung lý luận về sự tham gia của trẻ em và giới thiệu các tiêu chuẩn và bảng biểu để đo lường sự tham gia của trẻ em. Tải file đính kèm tại đây: Booklet 3_Vietnamese_SCI

Quyển 4: Hướng dẫn 10 bước giám sát và đánh giá sự tham gia của trẻ em xem xét sự tham gia của trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn trong một quá trình. Quyển sách này cũng bao gồm hướng dẫn xác định mục tiêu và các chỉ số đánh giá sự tiến bộ, phương pháp thu thập dữ liệu mang tính hệ thống, tài liệu hóa các hoạt động và phân tích kết quả thu được. Tải file đính kèm tại đây: Booklet 4_Vietnamese_SCI

Quyển 5: Công cụ giám sát và đánh giá sự tham gia của trẻ em cung cấp các công cụ có thể sử dụng khi làm việc với trẻ em, thanh thiếu niên cũng như các bên liên quan khác. Tải file đính kèm tại đây: Booklet 5_Vietnamese_SCI

Quyển 6: Kinh nghiệm, lời khuyên và khuyến nghị từ trẻ em và thanh thiếu niên do các thanh thiếu niên đã tham gia trong quá trình thử nghiệm công cụ này soạn thảo. Quyền này bao gồm hai phần riêng biệt: một dành cho người lớn và một dành cho trẻ em và thanh thiếu niên. Tải file đính kèm tại đây: Booklet 6_Vietnamese_SCI

Bộ công cụ này được biên soạn bởi Gerison Lansdown và Claire O”Kane

Xuất bản bởi

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children)

1 St John’s Lane London EC1M 4AR

UK

+44 (0)20 7012 6400 savethechildren.org.uk

Xuất bản lần đầu năm 2014

© Quỹ Cứu trợ Trẻ em 2014

Save the Children là tổ chức từ thiện được đăng ký ở Anh và xứ Wales (213890) và

Scotland (SC039570). Mã đăng ký tổ chức số 178159

Dịch và in ấn bởi

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) Việt Nam

Số 102 Phùng Hưng, Huế, Thừa Thiên Huế

ĐT: 0234 3529749

Web: http://crdvietnam.org

Ấn phẩm này là có bản quyền, nhưng có thể được sao chép bằng bất kỳ phương pháp nào mà không cần phải trả phí hoặc xin phép để phục vụ mục đích giảng dạy, nhưng không phải để bán. Việc sao chép trong bất kỳ trường hợp nào khác, phải có sự cho phép trước bằng văn bản từ cơ quan xuất bản và có thể đi kèm một khoản phí.

Ảnh bìa: Các thành viên của Child Brigade, một tổ chức của lao động trẻ em và trẻ em đường phố tại Bangladesh. (Ảnh: Ken Hermann)