Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
12

Chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh và tái đàn chăn nuôi

Ngày 26/11, dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số” (dự án BMZ) do Bộ Hợp tác và Phát triển Liên Bang Đức và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tài trợ  tổ chức cuộc họp chia sẻ kinh nghiệm thú y trong phòng […]

10

Ủ chua cỏ xanh để nuôi trâu, bò

Quy trình kỹ thuật chế biến bảo quản phế phụ phẩm làm thức ăn cho trâu bò bằng phương pháp ủ chua cỏ xanh đang được triển khai tại Thăng Bình, bước đầu cho thấy hiệu

10

Quảng Điền: Nhân rộng mô hình nuôi cá trắm đen

Sau 6 tháng thả nuôi, trung bình cá nặng 2kg/con, sản lượng đạt 1.125 kg, kinh phí thu được gần 60 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, lãi ròng trên 20 triệu đồng.

10

Nghĩ từ hạt lúa màu đen

Ở miền rừng núi A Lưới, trên những triền núi cao, đâu đó vẫn còn những rẫy lúa trỉa những giống lúa mà không phải ai cũng có thể biết. Những giống lúa rẫy đó sống trong điều kiện thời tiết, khí hậu hết sức khắc nghiệt. Đó là nguồn gene quý giá cần được nghiên cứu, bảo tồn.

10

Sử dụng hèm bia làm thức ăn trong nuôi tôm

Với mục đích giảm chi phí đầu tư, 12 gia đình ở xã Vinh Hà (Phú Vang) sử dụng hèm bia làm thức ăn trong nuôi tôm xen ghép có hiệu quả kinh tế.