Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
02

Hội thảo Tổng kết Dự án “Thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của cộng đồng dân tộc thiểu số trong thực hiện, giám sát và đánh giá Chương trình Giảm phát thải (ER-P)”

Sáng ngày 22 tháng 2 năm 2023, Trung tâm PTNT miền Trung (CRD) đã tổ chức hội thảo tổng kết dự án “Thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của cộng đồng dân tộc thiểu số trong thực hiện, giám sát và đánh giá Chương trình Giảm phát thải (ER-P)”  tại Thành phố Huế nhằm […]

02

Diễn đàn trao đổi về quyền lợi của người dân tộc thiểu số và phụ nữ trong thực hiện chương trình giảm phát thải (ER-P)

Trong hai ngày 9 và 10 tháng 2 năm 2022, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) đã tổ chức diễn đàn “Trao đổi về quyền lợi của người dân tộc thiểu số (DTTS) và phụ nữ trong thực hiện chương trình giảm phát thải (ER-P)” tại thành phố Huế. Toàn cảnh diễn […]

02

Gia Hạn Tuyển tư vấn hỗ trợ kỹ thuật thực hiện các hoạt động bảo tồn cây thuốc nam

I. Giới thiệu Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang thực hiện dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) trong bảo tồn tài nguyên cây thuốc nam” tại xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. […]

02

Tuyển tư vấn hỗ trợ kỹ thuật thực hiện các hoạt động bảo tồn cây thuốc nam

I. Giới thiệu Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang thực hiện dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) trong bảo tồn tài nguyên cây thuốc nam” tại xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa […]

01

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) và Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu Nông nghiệp vì sự Phát triển (CIRAD)

Sáng ngày 18/01/2023, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế và Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu Nông nghiệp vì sự phát triển (CIRAD) nhằm triển khai Dự án “Đổi mới hệ thống đào […]