Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
09

Khởi động dự án “Phòng chống Phân biệt đối xử và bạo lực dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới (SOGIE)”

Tháng 8/2023 vừa qua, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã bắt đầu triển khai dự án “Phòng chống Phân biệt đối xử và bạo lực dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới (SOGIE)” do Quỹ Canada dành cho các […]

03

Gia Hạn Tuyển tư vấn hỗ trợ kỹ thuật thực hiện các hoạt động bảo tồn cây thuốc nam (Đăng tuyển lần 3)

I. Giới thiệu Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang thực hiện dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) trong bảo tồn tài nguyên cây thuốc nam” tại xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. […]

02

Hội thảo Tổng kết Dự án “Thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của cộng đồng dân tộc thiểu số trong thực hiện, giám sát và đánh giá Chương trình Giảm phát thải (ER-P)”

Sáng ngày 22 tháng 2 năm 2023, Trung tâm PTNT miền Trung (CRD) đã tổ chức hội thảo tổng kết dự án “Thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của cộng đồng dân tộc thiểu số trong thực hiện, giám sát và đánh giá Chương trình Giảm phát thải (ER-P)”  tại Thành phố Huế nhằm […]

02

Tổng quát dự án Thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của cộng đồng dân tộc thiểu số trong thực hiện, giám sát và đánh giá ER-P

Dự án “Thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của cộng đồng dân tộc thiểu số trong thực hiện, giám sát và đánh giá chương trình giảm phát thải (ER-P)” được tài trợ bởi Tổ chức Tebtebba, thực hiện từ tháng 4/2022 với tổng kinh phí 54.020,78 USD. Mục tiêu bao gồm:(1) Đồng bào DTTS ở […]