Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
07

Tuyển tư vấn tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuần tra bảo vệ rừng cộng đồng

  Tổ chức thực hiện: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) Địa điểm: Xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế Thời gian thực hiện: Từ 26/7 – 31/7/2021 Thời gian nộp hồ sơ: Từ 16/7 – 22/7/2021 1. GIỚI THIỆU Trung tâm Phát triển Nông thôn miền […]

07

Tuyển tư vấn giám sát và hướng dẫn kỹ thuật trồng cây lâm sản ngoài gỗ

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) Địa điểm: Xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế Thời gian thực hiện: Từ 25/7 – 10/12/2021 Thời gian nộp hồ sơ: Từ 16/7 – 22/7/2021 1. GIỚI THIỆU Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung […]

07

Tuyển tư vấn tập huấn “Kiến thức về thị trường cho các cộng đồng quản lý rừng”

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) Địa điểm: Xã Thượng Lộ và xã Thượng Nhật của huyện Nam Đông, xã A Roàng của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Thời gian thực hiện: Từ 21 – 31/07/2021 Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 13 […]

06

Gia hạn tuyển tư vấn làm phim tư liệu hóa hoạt động của dự án

Địa điểm thực hiện Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) 102 Phùng Hưng, Huế, Thừa Thiên Huế Thời gian thực hiện Từ 5/7 đến 5/10/2021 GIA HẠN NỘP HỒ SƠ từ 25/6/2021 đến 15/7/2021 1. Thông tin cơ bản: Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông […]

06

Gia hạn tuyển tư vấn làm video clip truyền thông “Trừng phạt thể chất và tinh thần qua góc nhìn của trẻ em”

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), 102 Phùng Hưng, Huế, Thừa Thiên Huế Thời gian thực hiện Từ 01/7 đến 20/8/2021 GIA HẠN NỘP HỒ SƠ từ 20/6/2021 đến 15/7/2021 1. Thông tin cơ bản: Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông […]