Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
10

Tuyển công ty tư vấn xây dựng nền tảng tập huấn và bài giảng trực tuyến có tương tác với người học lần 2

Tiêu đề: Tuyển công ty tư vấn xây dựng nền tảng tập huấn và bài giảng trực tuyến có tương tác với người học lần 2 Mã hoạt động: 1.5 Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), 102 Phùng Hưng, Huế , Thừa Thiên Huế Tổ chức điều phối: […]

09

Tuyển tư vấn xây dựng bài giảng tập huấn trực tuyến “Lồng ghép quyền trẻ em trong các dự án phát triển”

Tiêu đề: Tuyển tư vấn xây dựng bài giảng tập huấn trực tuyến “Lồng ghép quyền trẻ em trong các dự án phát triển“ Mã hoạt động: 1.5.3 Tổ chức điều phối: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) Thời gian thực hiện: Từ 05/10 đến 10/10/2021 Hạn nộp hồ sơ: […]

09

Tuyển tư vấn xây dựng bài giảng tập huấn trực tuyến “Phòng chống phân biệt đối xử và bạo lực trên cơ sở giới đối với trẻ em trong trường học và cộng đồng”

Tiêu đề: Tuyển tư vấn xây dựng bài giảng tập huấn trực tuyến “Phòng chống phân biệt đối xử và bạo lực trên cơ sở giới đối với trẻ em trong trường học và cộng đồng” Mã hoạt động: 1.5.2 Tổ chức điều phối: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) […]

09

Tuyển công ty tư vấn xây dựng nền tảng tập huấn và bài giảng trực tuyến có tương tác với người học

Tiêu đề: Tuyển công ty tư vấn xây dựng nền tảng tập huấn và bài giảng trực tuyến có tương tác với người học Mã hoạt động: 1.5 Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), 102 Phùng Hưng, Huế , Thừa Thiên Huế Tổ chức điều phối: Trung tâm […]

09

Tuyển tư vấn thúc đẩy thành lập các Ban quản lý rừng cộng đồng, Mạng lưới rừng cộng đồng cấp huyện

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) Địa điểm: Tỉnh Kon Tum Thời gian thực hiện: 26/09/2021 – 30/05/2023 Thời hạn nộp hồ sơ: 25/09/2021 1. Giới thiệu Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), hợp tác với Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế […]