Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
01

Tuyển đơn vị kiểm toán chương trình SIDA CSO 2020 -2021

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) thuộc trường Đại học Nông Lâm Huế (ĐHNL) được thành lập năm 1995 theo quyết định số 73/QĐ-TC của Đại học Huế. Đối tượng phục vụ của Trung tâm là nông dân, đặc biệt là những người nghèo, các đối tượng bị tổn thương, đồng bào dân tộc thiểu số, […]

10

Thông báo tuyển dụng 01 cán bộ dự án chuyên ngành Lâm nghiệp

Căn cứ vào nhu cầu công việc và được sự đồng ý của Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung cần tuyển dụng một (01) nhân sự cho chức danh cán bộ dự án, cụ thể: TIÊU CHUẨN Tốt nghiệp Đại học chính […]

10

Gia hạn tuyển dụng tư vấn nghiên cứu

Tổ chức điều phối: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Giới thiệu Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Huế đang triển khai Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về […]

09

Tuyển tư vấn giám sát và hướng dẫn kỹ thuật trồng mây

Tiêu đề Tuyển tư vấn giám sát và hướng dẫn kỹ thuật trồng mây Mục tiêu Hỗ trợ các nhóm hộ quản lý rừng phát triển sinh kế dưới tán rừng tự nhiên thông qua hoạt động trồng cây mây nước. Tổ chức thực hiện Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam […]

08

Tuyển tư vấn thực hiện hoạt động nghiên cứu: Sự tham gia của trẻ em trong quản trị địa phương

Tổ chức điều phối: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Giới thiệu Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Huế đang triển khai Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về […]