Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
07

Tư vấn thực hiện tập huấn kiến thức về: thị trường, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và kỹ năng bán hàng

1. GIỚI THIỆU Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) được tài trợ bởi Quỹ sáng kiến khí hậu Quốc tế (IKI) thông qua Tổ chức Hợp tác Quốc tế CHLB Đức (GIZ) để thực hiện dự án “Nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu (CSA) cho đồng bào dân […]

07

Tuyển tư vấn tập huấn kỹ thuật chăn nuôi thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH)

1. GIỚI THIỆU  Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) đang thực hiện dự án “Nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu (CSA) cho đồng bào dân tộc thiểu số ở miền Trung Việt Nam” tại xã A Roàng và xã Hồng Thượng huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. […]

06

Tư vấn thực hiện khảo sát nhu cầu của các tổ chức xã hội dân sự về việc tham gia mạng lưới quản lý rừng cộng đồng.

1. GIỚI THIỆU Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (WWF-Việt Nam) thực hiện dự án “Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công […]

05

Tuyển tư vấn tập huấn viết đề xuất nghiên cứu và bài báo khoa học

1. Giới thiệu Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) phối hợp với Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu Nông nghiệp vì sự phát triển (CIRAD) thực hiện chương trình “Đổi mới hệ thống đào tạo về cảnh quan rừng trồng bền vững (TALENT)”. Đây là chương trình đào tạo […]

05

Tư vấn Rà soát các đề xuất phát triển sinh kế hiện tại, tham vấn cộng đồng và các bên liên quan về tính khả thi của các mô hình sinh kế

1.    GIỚI THIỆU Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (WWF-Việt Nam) thực hiện dự án “Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công […]