Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, về môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
05

Thư mời tư vấn tham gia nghiên cứu khảo sát cơ bản

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế được sự tài trợ của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam và Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Đức tiến hành dự án […]

05

Tuyển dụng 02 cán bộ dự án

Căn cứ vào nhu cầu công việc và được sự đồng ý của Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (Trung tâm) cần tuyển dụng hai (02) nhân sự cho chức danh cán bộ dự án, cụ thể: TIÊU CHUẨN – Tốt nghiệp […]

04

Tuyển tư vấn thực hiện “Xây dựng Quy trình thực hiện mô hình Giải trình xã hội lấy trẻ em làm trọng tâm”

Hình minh họa: nguồn Internet Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế cần tuyển tư vấn thực hiện hoạt động “Xây dựng Quy trình thực hiện mô hình Giải trình xã hội lấy trẻ em làm trọng tâm.  Mã hoạt động: 3.1 Địa điểm thực hiện: Trung […]

04

Tuyển tư vấn khảo sát hiện trạng rừng cộng đồng

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tiêu đề Tuyển tư vấn khảo sát hiện trạng rừng cộng đồng Mục tiêu Rà soát và đánh giá hiện trạng rừng được giao cho 4 cộng đồng quản lý và bảo vệ. Tổ chức thực hiện Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) Địa điểm Xã […]

04

Thư mời tư vấn tham gia nghiên cứu khảo sát cơ bản

Ảnh minh họa: Bảo Hòa Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung ( CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế được sự tài trợ của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam và Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức và Tổ chức Tầm nhìn Thế […]