Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Những người sáng lập

CRD luôn coi trọng sự đa dạng và hướng tới sự công bằng cho tất cả mọi người. CRD luôn tin tưởng rằng con người là tài sản cốt lõi của mọi tổ chức. Vì vậy, CRD luôn tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ nhân viên phát triển.

Phan Hòa

Nhà Giáo Nhân Dân.
Phó Giáo Sư - Tiến Sỹ

Hoàng Mạnh Quân

Nhà Giáo Ưu tú.
Phó Giáo sư - Tiến sỹ

Lê Đức Ngoan

Nhà Giáo Ưu Tú.
Giáo sư - Tiến sỹ

CRD VIETNAM CÁN BỘ TRUNG TÂM

Lúc mới thành lập, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (Trung tâm), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế chỉ có 4 thành viên, tất cả đều là cán bộ kiêm nhiệm.  Hiện tại, Trung tâm có 45 cán bộ, trong đó 15 cán bộ chuyên trách trình độ cao và 30 cán bộ kiêm nhiệm là những giảng viên chủ yếu từ Trường Đại học Nông Lâm và một số từ các Trường khác của Đại học Huế. Do vậy, Trung tâm có đầy đủ cán bộ với các lĩnh vực chuyên môn khác nhau và rất dễ dàng để thành lập các nhóm công tác liên ngành nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác Phát triển nông thôn và Xóa đói giảm nghèo của các địa phương.

Trung tâm đã đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ và luôn coi đó là khâu then chốt có tính quyết định đến sự phát triển của tổ chức. Trung tâm đã có nhiều biện pháp nhằm đào tạo và nâng cao năng lực cho các thành viên về chuyên môn, thực tiễn và ngoại ngữ, kể cả đào tạo ở các bậc học cao, như Thạc sỹ và Tiến sỹ về Phát triển nông thôn và các lĩnh vực liên quan.

Chất lượng hoạt động của Trung tâm ngày càng tốt hơn, một số cán bộ đã trở thành chuyên gia về một số lĩnh vực của hoạt động phát triển.

 

Ban giám đốc

Tiến sĩ Trương Quang Hoàng

Giám đốc

Tiến sĩ Hồ Lê Phi Khanh

Phó Giám đốc

Khối Hành chính
Tổ Hành chính - Truyền thông & Tổ Tài chính - Kế toán

Nguyễn Thị Lan Hương

Kế toán chính

Hoàng Thùy Dung

Kế toán viên

Lê Thị Minh Hải

Kế toán

Trần Thị Kim Nhi

Hành chính

Khối chương trình
Điều phối viên và các cán bộ dự án

Thạc sĩ Phan Văn Hùng

Điều phối viên

Đặng Thị Lan Anh

Điều phối viên

Trần Hữu Tâm

Cán bộ dự án

Phạm Đình Hiện

Cán bộ dự án