Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trước khi có Quyết định 800/QĐ – TTg, ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Thái Bình đã làm điểm trước ở 8 xã và được Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao tại Hội nghị trực tuyến mới đây. Đồng thời tỉnh đang triển khai lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở tất cả các xã còn lại ngay từ cuối năm 2009, phấn đấu sẽ hoàn thành trong năm nay.
Mục tiêu của Quyết định 800/QĐ – TTg, đến năm 2015 có 20% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; năm 2020, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới). Như kết quả thực hiện ở 8 xã điểm về xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua và triển khai đồng loạt tại các xã còn lại, Thái Bình sẽ đạt và vượt cao so với mục tiêu đề ra đến năm 2015 – 2020.

Cụ thể, đến nay xã Thanh Tân (huyện Kiến Xương) đã đạt 11/19 tiêu chí, 22/41 mục; Trọng Quan (Đông Hưng) đạt 9/19 tiêu chí, 23/41 mục… Trong quá trình triển khai thực hiện làm điểm ở 8 xã, có xã thuận lợi, cũng có xã còn vướng mắc, khó khăn, song đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, đem lại hiệu quả cao.

Điển hình như Trọng Quan không được chọn làm điểm về dồn điền đổi thửa, nhưng với tinh thần chủ động và quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng các ban, ngành, đoàn thể đã triển khai tích cực, cơ bản đo giao xong ngoài thực địa. Hay như xã Hồng Minh (Hưng Hà) cũng đã có nghị quyết chuyên đề dồn điển đổi thửa. Ông Nguyễn Trọng Lộ, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Việc dồn điền đổi thửa đã được triển khai thông qua hội nghị Đảng bộ xã, hội nghị cán bộ, hội nghị cán bộ hưu trí, các tổ chức chính trị xã hội, đến các thôn làng. Kết quả đã có 11 thôn đo đạc ngoài thực địa để trừ diện tích giao thông, thủy lợi nội đồng và đổ 2.000 cọc bê tông cắm ngoài thực địa. Hồng Minh sẽ tiến hành dồn điền đổi thửa đồng bộ cả 2 vùng trong đồng, ngoài bãi; phấn đấu mỗi hộ có 1 – 2 thửa, hoặc nhóm hộ chung nhau một thửa ruộng để sản xuất cùng một loại cây nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn…

Từ năm 2009 đến nay, ngân sách Nhà nước đã đầu tư cho 8 xã điểm ở Thái Bình gần 145 tỷ. Các xã còn huy động vốn đóng góp của nhân dân, con em xa quê hương, góp công, góp đất… để thực hiện quy hoạch. Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở 8 xã điểm và lập quy hoạch ở các xã còn lại, trong thời gian tới, các xã điểm đang tập trung dồn điền đổi thửa, chỉnh trang ruộng đồng. Đồng thời trên cơ sở nguồn vốn tỉnh đã phân bổ, rất cần sự đóng góp của nhân dân để tiếp tục xây dựng hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng và các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật thiết yếu. Tỉnh sẽ hoàn thành việc lập và thực hiện các đề án tại các xã về đào tạo cán bộ HTX, thôn, đào tạo nghề cho người lao động nông thôn, phát triển nghề và làng nghề; tập trung sản xuất theo vùng quy hoạch đã được duyệt; chỉnh trang khu dân cư, đường làng, ngõ xóm; thực hiện nếp sống văn hóa mới… Tất cả các xã còn lại trong tỉnh đang nỗ lực phấn đấu sẽ hoàn thành quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới trong năm nay để Thái Bình sớm trở thành tỉnh nông thôn mới vào năm 2020./. Trước khi có Quyết định 800/QĐ – TTg, ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Thái Bình đã làm điểm trước ở 8 xã và được Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao tại Hội nghị trực tuyến mới đây. Đồng thời tỉnh đang triển khai lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở tất cả các xã còn lại ngay từ cuối năm 2009, phấn đấu sẽ hoàn thành trong năm nay.

Mục tiêu của Quyết định 800/QĐ – TTg, đến năm 2015 có 20% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; năm 2020, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới). Như kết quả thực hiện ở 8 xã điểm về xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua và triển khai đồng loạt tại các xã còn lại, Thái Bình sẽ đạt và vượt cao so với mục tiêu đề ra đến năm 2015 – 2020.

Cụ thể, đến nay xã Thanh Tân (huyện Kiến Xương) đã đạt 11/19 tiêu chí, 22/41 mục; Trọng Quan (Đông Hưng) đạt 9/19 tiêu chí, 23/41 mục… Trong quá trình triển khai thực hiện làm điểm ở 8 xã, có xã thuận lợi, cũng có xã còn vướng mắc, khó khăn, song đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, đem lại hiệu quả cao.

Điển hình như Trọng Quan không được chọn làm điểm về dồn điền đổi thửa, nhưng với tinh thần chủ động và quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng các ban, ngành, đoàn thể đã triển khai tích cực, cơ bản đo giao xong ngoài thực địa. Hay như xã Hồng Minh (Hưng Hà) cũng đã có nghị quyết chuyên đề dồn điển đổi thửa. Ông Nguyễn Trọng Lộ, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Việc dồn điền đổi thửa đã được triển khai thông qua hội nghị Đảng bộ xã, hội nghị cán bộ, hội nghị cán bộ hưu trí, các tổ chức chính trị xã hội, đến các thôn làng. Kết quả đã có 11 thôn đo đạc ngoài thực địa để trừ diện tích giao thông, thủy lợi nội đồng và đổ 2.000 cọc bê tông cắm ngoài thực địa. Hồng Minh sẽ tiến hành dồn điền đổi thửa đồng bộ cả 2 vùng trong đồng, ngoài bãi; phấn đấu mỗi hộ có 1 – 2 thửa, hoặc nhóm hộ chung nhau một thửa ruộng để sản xuất cùng một loại cây nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn…

Từ năm 2009 đến nay, ngân sách Nhà nước đã đầu tư cho 8 xã điểm ở Thái Bình gần 145 tỷ. Các xã còn huy động vốn đóng góp của nhân dân, con em xa quê hương, góp công, góp đất… để thực hiện quy hoạch. Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở 8 xã điểm và lập quy hoạch ở các xã còn lại, trong thời gian tới, các xã điểm đang tập trung dồn điền đổi thửa, chỉnh trang ruộng đồng. Đồng thời trên cơ sở nguồn vốn tỉnh đã phân bổ, rất cần sự đóng góp của nhân dân để tiếp tục xây dựng hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng và các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật thiết yếu. Tỉnh sẽ hoàn thành việc lập và thực hiện các đề án tại các xã về đào tạo cán bộ HTX, thôn, đào tạo nghề cho người lao động nông thôn, phát triển nghề và làng nghề; tập trung sản xuất theo vùng quy hoạch đã được duyệt; chỉnh trang khu dân cư, đường làng, ngõ xóm; thực hiện nếp sống văn hóa mới… Tất cả các xã còn lại trong tỉnh đang nỗ lực phấn đấu sẽ hoàn thành quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới trong năm nay để Thái Bình sớm trở thành tỉnh nông thôn mới vào năm 2020

Theo http://www.agroviet.gov.vn

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x