Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

1.    GIỚI THIỆU

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (WWF-Việt Nam) thực hiện dự án “Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn, giai đoạn 2” (gọi tắt là Dự án LtC) tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án do tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida) tài trợ.

Mục tiêu tổng quát

Đến năm 2028, các cộng đồng và tổ chức xã hội (TCXH) sẽ quản lý bền vững 5.000 ha – 5.500 ha rừng theo mô hình quản lý rừng cộng đồng (QLRCĐ) tại tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc khu vực Trung Trường Sơn góp phần bảo vệ hệ sinh thái và ổn định sinh kế của các cộng đồng thông qua tham gia tích cực vào các quá trình ra quyết định và thực hiện, đồng thời được hưởng các lợi ích được chia sẻ công bằng từ việc quản lý tài nguyên rừng.

Mục tiêu ngắn hạn 

– Các TCXH được nâng cao năng lực về kỹ thuật và quản lý để hỗ trợ và nhân rộng mô hình QLRCĐ hiệu quả ở các tỉnh mục tiêu.

– Các TCXH sẽ tích cực tham gia đề xuất các chính sách và thúc đẩy thực hiện nhằm tạo điều kiện cho mô hình QLRCĐ hoạt động hiệu quả hơn.

– Các cộng đồng tham gia sẽ được nâng cao năng lực để quản lý và vận hành các mô hình QLRCĐ một cách hiệu quả tại các tỉnh mục tiêu.

– Có 50-70% hộ gia đình tham gia mô hình QLRCĐ được ổn định cuộc sống và tăng thu nhập từ 15-20% so với điều tra cơ sở ban đầu.

– Công nghệ số và các mô hình bảo tồn có hiệu quả khác được thử nghiệm và nhân rộng giúp tăng hiệu quả quản lý rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.

– Năng lực và trách nhiệm của các cơ quan chức năng được tăng cường để đảm bảo quyền lợi của cộng đồng quản lý rừng và sự tham gia của họ trong các quá trình ra quyết định.

– Các hoạt động cải tiến và thực hiện chính sách về QLRCĐ được hỗ trợ bởi các nhà hoạch định chính sách và ra quyết định.

– Trong năm 2021 và 2022, Dự án đã tổ chức tập huấn kỹ thuật và cung cấp giống gừng gió cho các cộng đồng/nhóm hộ quản lý rừng của 3 xã dự án tại tỉnh Thừa Thiên Huế trồng 14 ha gừng gió dưới tán rừng tự nhiên, cụ thể:  xã A Roàng trồng 2h, xã Thượng Nhật trồng 4 ha  và xã Thượng Lộ trồng 6 ha.

Dự án sẽ thực hiện hoạt động khảo sát để đánh giá trữ lượng của cây gừng gió đã được trồng trong giai đoạn trước của Dự án. CRD cần tuyển một tư vấn để thực hiện hoạt động này.

2.    PHẠM VI CÔNG VIỆC

2.1 Mục tiêu của hoạt động

Xác định  trữ lượng hiện tại và dự báo trữ lượng trong 5 năm đến của cây gừng gió được trồng trong rừng cộng đồng.

2.2 Phạm vi và đối tượng khảo sát

Khảo sát các khu vực trồng 10 ha cây gừng gió được dự án LtC trợ tại các khu vực rừng do cộng đồng/Nhóm hộ quản lý, cụ thể:

– Tại xã Thượng Lộ: khu vực rừng cộng đồng của Nhóm 1, Nhóm 5 và Nhóm 6 thuộc thôn Dỗi.

– Tại xã Thượng Nhật: khu vực rừng cộng đồng của thôn A Tin và thôn Tà Lu

2.3 Nội dung khảo sát

– Hiện trạng sinh trưởng và phát triển của cây gừng gió;

– Trử lượng gừng gió hiện tại và trử lượng gừng gió trong 5 năm tới cho từng diện tích theo tuổi cây.

– Đề xuất các biện pháp kỹ thuật để chăm sóc Gừng gió trong thời gian đến và thời điểm thu hoạch hợp lý cho từng diện tích theo tuổi cây.

3.    NHIỆM VỤ CỦA TƯ VẤN

– Xây dựng đề cương và phương pháp khảo sát: thu thập các báo cáo liên quan đến Dự án, hồ sơ thiết kế và quyết định phê duyệt hoạt động trồng cây gừng gió; và bản đồ rừng cộng đồng của 5 cộng đồng/nhóm hộ thực hiện khảo sát. Nội dung chính của đề cương: hiện trạng rừng cộng đồng; hiện trạng trồng cây gừng gió; phương pháp khảo sát; kế hoạch khảo sát thực địa và khung báo cáo kết quả khảo sát.

– Thiết kế công cụ khảo sát và phương pháp khảo sát:

Công cụ khảo sát: xây dựng phiếu điều tra ô mẫu thể hiện các thông tin: thời gian điều tra; tên chủ rừng; vị trí khu rừng (xác định tọa độ X,Y); hiện trạng rừng và tình hình phát triển của cây gừng gió; nội dung thu thập thông tin về kết quả điều tra về diện tích và trữ lượng gừng gió theo ô mẫu.

Phương pháp điều tra thực địa: Điều tra 10 ô mẫu trên thực địa theo các vị trí được chọn mẫu nhiên trong khu vực trồng gừng gió, tiến hành điều tra 2 ô mẫu/ha (ô mẫu có diện tích 50 m2).

– Lập kế hoạch khảo sát thực địa: kế hoạch thực địa chi tiết; phối hợp với các bộ dự án để trao đổi và thống nhất kế hoạch với các cộng đồng.

– Thực hiện khảo sát thực địa: tiến hành các hoạt động điều tra theo các công cụ đã thiết kế và theo kế hoạch.

– Viết báo cáo kết quả khảo sát: nội dung báo cáo bao gồm: Đặt vấn đề; Mục đích, mục tiêu và nội dung; Phạm vi; Phương pháp; Kết quả khảo sát (tổng hợp từ phiếu điều tra thực địa); Kết luận và khuyến nghị.

4.    YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC CỦA TƯ VẤN

– Có trình độ thạc sỹ trở lên, chuyên ngành quản lý tài nguyên rừng hoặc các chuyên ngành khác liên quan đến hoạt động này .

– Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm liên quan đến hoạt động kiểm kê, đánh giá tài nguyên rừng.

– Có kinh nghiệm làm việc ở vùng núi, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

– Ưu tiên những tư vấn đã thực hiện hoạt động đánh giá cải thiện chất lượng rừng của Dự án LtC 1.

5.    CÁCH NỘP HỒ SƠ

– Thư bày tỏ sự quan tâm

– Lý lịch khoa học (CV) của tư vấn

– Kế hoạch thực hiện (theo mẫu đính kèm)

– Đề xuất mức phí tư vấn

Hồ sơ nộp đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung trước 17h00 ngày 09/5/2024 theo địa chỉ email: office@crdvietnam.org;

Mọi thông  tin chi tiết, vui lòng liên hệ Bà Lê Thị Minh Hải theo số điện thoại: 0234 3529749 (số máy lẻ: 0) và email: hailtm@crdvietnam.org

Thông tin tuyển dụng chi tiết vui lòng xem tại đây.