Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) cùng phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam thực hiện dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào thiểu số” tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam (dự án BMZ). Dự án do Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) và tổ chức Tầm nhìn Thế giới Đức (WVG) tài trợ. Thời gian thực hiện là 3 năm, bắt đầu từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 10 năm 2022. Dự án thực hiện tại 05 xã/thị trấn của huyện Nam Giang gồm: Thị trấn Thạnh Mỹ và các xã Cà Dy, Tà Bhing, Tà Pơơ và Chà Vàl.

Một trong những hoạt động của dự án nhằm nhằm đạt được “Kết quả 3: Chất lượng sản phẩm heo đen của người dân địa phương và chế biến thịt của các đối tác chăn nuôi được tăng lên”, là: Đào tạo kỹ thuật và qui trình sản xuất, chế biến và bảo quản sản phẩm heo đen đặc sản cho các thành viên của nhóm chăn nuôi. Để thực hiện hoạt động này, dự án BMZ cần tuyển 1 nhóm tư vấn có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện xây dựng, chuẩn hóa quy trình chế biến sản phẩm thịt heo đen xông khói Nam Giang.

Địa điểm thực hiện: Huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Thời gian thực hiện: 26/5 đến 10/6/2022

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h ngày 23/5/2022

Chi tiết vui lòng xem Điều khoản tham chiếu