Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) cùng phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam thực hiện dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào thiểu số” tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam (dự án BMZ). Dự án do Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) và tổ chức Tầm nhìn Thế giới Đức (WVG) tài trợ.

Một trong những hoạt động của dự án nhằm nhằm đạt được “Kết quả 3: Chất lượng sản phẩm heo đen của người dân địa phương và chế biến thịt của các đối tác chăn nuôi được tăng lên”. Để đạt được mục tiêu này dự án BMZ cần tuyển 1 tư vấn/ nhóm tư vấn có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện tư liệu hoá và phát triển tài liệu “Quy trình chế biến thịt heo đen xông khói Nam Giang”

1. Mục tiêu hoạt động: Quy trình chế biến thịt heo đen xông khói Nam Giang được biên soạn và phát triển thành sách tham khảo

2. Nhiệm vụ tư vấn

– Tìm hiểu quy trình sản xuất thịt heo đen xông khói Nam Giang của Hợp tác xã Dịch vụ Thương mại Cà Dy;

– Biên soạn sách quy trình

– Cập nhật báo cáo, bản thảo của tài liệu định kỳ để nhóm dự án góp ý hoàn thiện.

3. Sản phẩm giao nộp: 

– Quy trình sản xuất thịt heo đen xông khói Nam Giang được nghiệm thu là quy trình khoa học

– Sách tài liệu/ quy trình được hoàn thiện và đạt điều kiện để xuất bản

4. Yêu cầu năng lực của tư vấn

– Cá nhân hoặc nhóm có chuyên môn về sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm;

– Có khả năng viết các ấn phẩm khoa học;

– Tư vấn có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thực phẩm, Chế biến thực phẩm, bảo quản thực phẩm;

– Ưu tiên tư vấn là cá nhân, nhóm đang làm việc tại các cơ quan chuyên môn, cơ sở khoa học.

– Ưu tiên cho tư vấn đã từng làm việc với Hợp tác xã Dịch vụ thương mại Cà Dy về chế biến/ sản xuất hoặc đã từng xuất bản các ấn phẩm khoa học liên quan về thịt heo đen xông khói/ gác bếp cho các huyện miền núi.

5. Cách nộp hồ sơ

Các cá nhân, nhóm và tổ chức quan tâm vui lòng tổng hợp các văn bản dưới đây:

– Lý lịch khoa học (CV) của cá nhân, nhóm, tổ chức nhấn mạnh đến những kinh nghiệm có liên quan quan đến gói hoạt động tập huấn;

– Lên chương trình cho toàn bộ gói tư vấn theo yêu cầu nội dung như đã đề cập trên;

– Đề xuất mức phí cho một ngày làm việc hoặc báo giá theo mẫu của dự án .

Và gửi đến dự án BMZ thuộc Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) trước 17h ngày 21/11/2022 qua địa chỉ email: sondn@crdvietnam.org (ông Đinh Nhật Sơn); và đồng gửi đến địa chỉ: office@crdvietnam.org;

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Ông Đinh Nhật Sơn,

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, phường Đông Ba, thành phố Huế

Điện thoại: 0917516294         Email: sondn@crdvietnam.org

Xem thêm thông tin tại TOR tuyển dụng đính kèm