Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Tiêu đề: Tuyển tư vấn xây dựng bài giảng tập huấn trực tuyến “Phòng chống phân biệt đối xử và bạo lực trên cơ sở giới đối với trẻ em trong trường học và cộng đồng”

Mã hoạt động: 1.5.2

Tổ chức điều phối: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD)

Thời gian thực hiện: Từ 05/10 đến 10/10/2021

Hạn nộp hồ sơ: 3/10/2021

1. Giới thiệu

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm Huế đang triển khai dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em” do tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ. Dự án được thực hiện ở 5 tỉnh miền Trung, bao gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Dự án có các mục tiêu sau:

– Nâng cao năng lực và tăng cường hợp tác của các tổ chức xã hội (TCXH) về Quản trị quyền trẻ em (QTQTE)

– Nâng cao nhận thức và năng lực cho cha mẹ, người làm công tác trẻ em, giáo viên và trẻ em về những vấn đề liên quan đến quyền trẻ em

– Tăng cường thực thi quyền trẻ em và Phòng chống trừng phạt thể chất, tinh thần đối với trẻ em

– Tăng cường kết nối và chia sẻ giữa các thành viên Nhóm hợp tác QTQTE miền Trung.

Để đạt được mục tiêu của Dự án, CRD dự kiến sẽ xây dựng một nền tảng tập huấn, trong đó có các khóa học trực tuyến về những nội dung liên quan tới quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em. Đối tượng của các khóa học này là cán bộ các tổ chức xã hội, tổ chức cộng đồng, cơ quan nhà nước và giáo viên. Chủ đề của 01 trong các khóa học đó là “Phòng chống phân biệt đối xử và bạo lực trên cơ sở giới đối với trẻ em đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBTIQ+)”. Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung cần tuyển 01 tư vấn/nhóm tư vấn có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp để xây dựng bài giảng cho khóa học trực tuyến này.

2. Mục tiêu hoạt động:

Cung cấp kiến thức cho cán bộ các tổ chức xã hội, tổ chức cộng đồng, cơ quan nhà nước và giáo viên về bảo vệ trẻ em đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) khỏi các hình thức phân biệt đối xử và bạo lực trên cơ sở giới.

3. Nhiệm vụ cụ thể của tư vấn

– Xây dựng chương trình chi tiết cho khóa học trực tuyến (trên nền tảng e-learning) với nội dung nêu tại mục 3 trên đây;

– Biên soạn slide bài giảng theo từng module dựa trên chương trình đã xây dựng với thời lượng cho từng bài giảng phù hợp với hình thức học trực tuyến

– Chuẩn bị các ví dụ cụ thể, bài tập bổ trợ, câu hỏi ôn tập và tài liệu tham khảo cho từng module

– Chuẩn bị công cụ đánh giá trước và sau khóa học (phiếu lượng giá đầu và cuối khóa học).

– Hỗ trợ đơn vị tư vấn kỹ thuật của CRD thiết kế bài giảng sử dụng đa phương tiện và đưa bài giảng lên nền tảng giảng dạy và học tập trực tuyến (e-learning) của CRD

4. Sản phẩm mong đợi

– Một chương trình tập huấn cụ thể, rõ ràng về nội dung và phù hợp về thời gian phân bổ.

– Hai phiếu đánh giá trước và sau tập huấn.

– Một bộ tài liệu tập huấn bao gồm bài giảng (file power point), các ví dụ cụ thể, các bài tập bổ trợ, câu hỏi ôn tập và tài liệu tham khảo cho học viên.

5. Tổ chức quản lý:

– Tư vấn sẽ trực tiếp làm việc với và chịu sự giám sát của điều phối viên dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em” của CRD.

– CRD sẽ cung cấp các thông tin liên quan và hỗ trợ kỹ thuật để tư vấn hoàn thành nhiệm vụ.

– Tất cả sản phẩm giao nộp thuộc quyền sở hữu của CRD và SC.

Cách nộp hồ sơ:

Các cá nhân và tổ chức quan tâm vui lòng gửi:

– Email bày tỏ sự quan tâm

– Lý lịch khoa học (CVs) của tư vấn/nhóm tư vấn

– Bản đề xuất chương trình và nội dung tập huấn chi tiết

– Đề xuất mức phí tư vấn

đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, trước 16:30 ngày 04/10/2021 theo địa chỉ email: office@crdvietnam.org (Ms Hồ Thị Nhàn); Điện thoại: 0234 3529749; Số máy lẻ: 0. Tiêu đề email: SC_1.5.2_Tên tư vấn_Xây dựng bài giảng GBV.

Lưu ý : Các ứng viên không ghi tiêu đề email theo đúng cú pháp được coi là không hợp lệ.

Ứng viên ở khắp mọi miền trong lãnh thổ Việt Nam được khuyến khích tham gia ứng tuyển.

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động, vui lòng liên hệ bà Đặng Thị Lan Anh, Điều phối viên dự án, qua email: anhdl@crdvietnam.org hoặc số điện thoại: 0935369963.

Kính mời quý vị và các bạn quan tâm vị trí tuyển tư vấn tải file đính kèm tại đây:

Tuyển tư vấn xây dựng bài giảng tập huấn trực tuyến “Phòng chống phân biệt đối xử và bạo lực trên cơ sở giới đối với trẻ em trong trường học và cộng đồng”

Điều khoản tham chiếu