Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
Tiêu đề Tuyển tư vấn giám sát và hướng dẫn kỹ thuật trồng mây
Mục tiêu Hỗ trợ các nhóm hộ quản lý rừng phát triển sinh kế dưới tán rừng tự nhiên thông qua hoạt động trồng cây mây nước.
Tổ chức thực hiện Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD)
Địa điểm Xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian thực hiện Từ 1/11 – 30/11/2020
Thời gian nộp hồ sơ Từ ngày 19/10 đến 27/10

/2020

  1. GIỚI THIỆU

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) đang hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (WWF-Việt Nam) thực hiện Dự án “Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn” tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án do tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển tài trợ.

Trong khuôn khổ dự án này, CRD sẽ thực hiện phát triển sinh kế dưới tán rừng tự nhiên cho 02 Nhóm hộ quản lý rừng của xã Thượng Lộ bằng việc trồng 08 ha mây nước.

  1. NHIỆM VỤ CỦA TƯ VẤN

– Hướng dẫn các hộ hưởng lợi xác định lại ranh giới và khu vực trồng mây trên thực địa.

– Phối hợp với đơn vị cung ứng giống cây mây để thống nhất kế hoạch giao nhận cây giống cho từng cộng đồng (số lượng, thời gian, địa điểm, cách bảo quản).

– Tham gia chỉ đạo chuyển giao, vận chuyển cây con đến lô trồng.

– Hướng dẫn các hộ hưởng lợi phát thực bì, đào lấp hố, tổ chức nghiệm thu.

– Tư vấn giám sát và hướng dẫn kỹ thuật cần thường xuyên báo cáo, cập nhật tiến độ và kết quả tình hình thực hiện hoạt động cho điều phối viên dự án (ông Phan Văn Hùng) để có hướng xử lý kịp thời các trường hợp phát sinh.

  1. SẢN PHẨM GIAO NỘP

– Biên bản nghiệm thu thanh toán cho cộng đồng sau khi cộng đồng hoàn thành xử lý thực bì và đào hố và sau khi trồng xong (theo mẫu của Dự án).

– Biên bản nghiệm thu, giao nhận cây giống giữa cộng đồng và công ty cung cấp cây giống.

– Báo cáo kết quả tư vấn giám sát và hướng dẫn kỹ thuật trồng 08 ha mây nước.

  1. YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC CỦA TƯ VẤN

– Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành lâm nghiệp hoặc tương đương.

– Đã từng làm tư vấn giám sát và hướng dẫn kỹ thuật trồng mây và các loại cây lâm sản ngoài gỗ.

– Có kinh nghiệm làm việc ở vùng núi, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

– Có thái độ hợp tác và tôn trọng các quy định của cơ quan tuyển chọn.

  1. CÁC LƯU Ý KHÁC

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, các tư vấn:

– Chịu trách nhiệm trả các loại thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam

– Bảo đảm chất lượng các kết quả đầu ra theo yêu cầu đã đề cập

– Dự án sẽ khấu trừ thuế TNCN trước khi trả kinh phí cho cá nhân thực hiện hợp đồng

Các tổ chức, cá nhân quan tâm vui lòng liên hệ đến

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD)

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế

Điện thoại: 0234 3529749

Chúng tôi khuyến khích các công ty, đơn vị gửi hồ sơ trên file điện tử theo địa chỉ email: office@crdvietnam.org 

Kính mời quý vị tải file đính kèm tại đây: ToR tuyển tư vấn giám sát và hướng dẫn kỹ thuật trồng mây năm 2020