Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), hợp tác với Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số” tỉnh Kon Tum do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ.

Trong khuôn khổ dự án này, CRD sẽ tuyển 01 tư vấn có chuyên môn và kinh nghiệm để tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây quế cho cộng đồng.

Thời gian thực hiện: 05/09/2023 – 15/09/2023

Thời hạn nộp hồ sơ: 25/8/2023

Địa điểm thực hiện: Xã Đăk Ring, huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum

1. Mục tiêu hoạt động:

Trang bị kiến thức kỹ thuật về trồng, chăm sóc và thu hoạch Quế cho người dân thuộc cộng đồng được giao rừng tại xã Đắc Ring, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum.

2. Nhiệm vụ tư vấn

– Biên soạn tài liệu và chương trình tập huấn bao gồm các nội dung chính:

+ Giới thiệu chung về cây quế;

+ Kỹ thuật trồng cây quế: chọn đất trồng quế; mùa vụ trồng; tiêu chuẩn cây giống; kỹ thuật trồng và chăm sóc; thu hoạch.

– Tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng cây quế cho người dân

– Viết báo cáo kết quả thực hiện hoạt động.

3. Sản phẩm giao nộp

– Tài liệu tập huấn kỹ thuật trồng quế và chương trình tập huấn;

– Hình ảnh hoạt động.

– Báo cáo hoạt động tư vấn

4. Yêu cầu năng lực của tư vấn

– Có bằng đại học hoặc cao hơn hơn trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp.

– Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực cây công nghiệp, lâm sinh.

– Có kỹ năng làm việc với người dân tộc thiểu số;

5. Cách nộp hồ sơ

Các cá nhân và tổ chức quan tâm vui lòng gửi:

– Thư bày tỏ sự quan tâm

– Lý lịch khoa học (CV) của tư vấn

– Đề xuất mức phí tư vấn

Hồ sơ nộp đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung trước ngày 1/9/2023 theo địa chỉ email:office@crdvietnam.org; Điện thoại: 0234 3529749; Số máy lẻ: (0)

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Bà: Đặng Thị Lan Anh, tổ hành chính Trung tâm PTNT miền Trung

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, phường Đông Ba, thành phố Huế

Email: office@crdvietnam.org;

Điện thoại: 0234 3529749; 0943371133

Xem thêm thông tin tại TOR tuyển dụng đính kèm