Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tiêu đề Tuyển tư vấn khảo sát hiện trạng rừng cộng đồng
Mục tiêu Rà soát và đánh giá hiện trạng rừng được giao cho 4 cộng đồng quản lý và bảo vệ.
Tổ chức thực hiện Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD)
Địa điểm Xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian thực hiện Từ 04/05- 05/07/2020

Thời hạn nộp hồ sơ: 25/4 – 02/05/2020 

  1. GIỚI THIỆU

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) đang hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (WWF-Việt Nam) thực hiện Dự án “Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn” tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án do tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida) tài trợ.

Trong khuôn khổ dự án này, CRD sẽ thực hiện xây dựng phương án quản lý rừng bền vững cho 4 cộng đồng: Dỗi, La Hố, Mụ Năm và Cha Măng của xã Thượng Lộ.

  1. NỘI DUNG

Các nội dung thực hiên:

Bước 1 : Chuẩn bị

– Chuẩn bị bản đồ và các dụng cụ rà soát.

– Các tài liệu và bản đồ giao rừng cộng đồng.

Bước 2 :Làm việc với 4 cộng đồng quản lý rừng

– Thông báo kế hoạch rà soát hiện trạng rừng của Dự án Sida.

– Họp Ban quản lý rừng cộng đồng để xác định sự đồng thuận của cộng đồng tham gia thực hiện xây dựng phương án.

Bước 3 : Ngoại nghiệp

– Xác định hiện trạng rừng (lập ô tiêu chuẩn để khảo sát)

– Xác định ranh giới, diện tích lô, mốc ngoài thực địa.

Bước 4: Nội nghiệp

– Tổng hợp các thông tin rà soát hiện trạng rừng của 4 cộng đồng.

– Viết báo cáo rà soát hiện trạng rừng của 4 cộng đồng

4. NHIỆM VỤ CỦA TƯ VẤN

Thu thập và cập nhật dữ liệu liên quan đến hoạt động quản lý rừng cộng đồng của 4 cộng: Dỗi, La Hố, Mụ Năm và Cha Măng.

Tiến hành rà soát rừng của 4 cộng đồng: Dỗi, La Hố, Mụ Năm và Cha Măng.

Viết 4 báo cáo về kết quả rà soát rừng cộng đồng của 4 cộng đồng: Dỗi, La Hố, Mụ Năm và Cha Măng.

5. SẢN PHẨM ĐẠT ĐƯỢC

  • 04 báo cáo kết quả rà soát hiện trạng rừng như mục 2.

6. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG

TT HOẠT ĐỘNG HẠN CUỐI
1 Chuẩn bị bản đồ, lập kế hoạch rà soát và thu thập các thông tin liên quan của 4 cộng đồng 5/5/2020
2 Làm việc với 4 cộng đồng quản lý rừng 7/5/2020
3 Rà soát hiện trường rừng của 4 cộng đồng 30/5/2020
4 Tổng hợp thông tin và viết báo cáo kết quả rà soát 5/7/2020

7. YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC CỦA TƯ VẤN

– Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành lâm nghiệp hoặc tương đương.

– Đã từng làm tư vấn đánh giá tài nguyên rừng và giao rừng chỗ cộng đồng.

– Có kinh nghiệm làm việc ở vùng núi, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

– Có thái độ hợp tác và tôn trọng các quy định của cơ quan tuyển chọn.

  1. CÁC LƯU Ý KHÁC

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, các tư vấn:

– Chịu trách nhiệm trả các loại thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam

– Bảo đảm chất lượng các kết quả đầu ra theo yêu cầu đã đề cập

– Dự án sẽ khấu trừ thuế TNCN trước khi trả kinh phí cho cá nhân thực hiện hợp đồng

Các tổ chức, các nhân quan tâm vui lòng liên hệ đến

– Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD)

– Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế

– Điện thoại: +234 3529749

Chúng tôi khuyến khích các công ty, đơn vị gửi hồ sơ trên file điện tử theo địa chỉ email: office@crdvietnam.org