Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Tuyển tư vấn tập huấn “Kỷ luật tích cực trong nhà trường”

Mã hoạt động: 2.1.2

Tổ chức điều phối Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD)

Hình thức tập huấn Trực tuyến

Thời gian thực hiện 22-23/6/2021

Hạn nộp hồ sơ 10/6/2021

Thông tin cơ bản

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang triển khai dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em” do tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ. Dự án được thực hiện ở 5 tỉnh miền Trung, bao gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam.

Dự án có các mục tiêu sau:
– Nâng cao năng lực và tăng cường hợp tác của các tổ chức xã hội (TCXH) về Quản trị quyền trẻ em (QTQTE)
– Nâng cao nhận thức và năng lực cho cha mẹ, người làm công tác trẻ em, giáo viên và trẻ em về những vấn đề liên quan đến quyền trẻ em
– Tăng cường thực thi quyền trẻ em và Phòng chống trừng phạt thể chất, tinh thần đối với trẻ em
– Tăng cường kết nối và chia sẻ giữa các thành viên Nhóm hợp tác QTQTE miền Trung.
Để đạt được mục tiêu của Dự án, CRD sẽ tổ chức một lớp tập huấn trực tuyến về “Kỷ luật tích cực trong nhà trường” cho khoảng 30 học viên là giáo viên và lãnh đạo một số trường THCS là đối tác của dự án tại 5 tỉnh miền Trung. Lớp tập huấn sẽ được tổ chức trong 2 ngày thông qua nền tảng trực tuyến. Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung cần tuyển 01 tư vấn có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện lớp tập huấn này.

Trách nhiệm của tư vấn

✓ Xây dựng chương trình tập huấn.
✓ Biên soạn bài giảng, tài liệu tham khảo/phát tay.
✓ Chuẩn bị công cụ và thực hiện đánh giá trước và sau tập huấn (phiếu lượng giá đầu và cuối
khóa học) theo mẫu của SCI để kiểm tra mức độ tiếp thu kiến thức và thực hành kỹ năng
của học viên, đồng thời đánh giá mức độ đạt được mục tiêu mong đợi của tập huấn.
✓ Trực tiếp thực hiện 01 lớp tập huấn 2 ngày.
✓ Tổng hợp thông tin, viết báo cáo tập huấn.

Sản phẩm mong đợi

✓ Một chương trình tập huấn cụ thể, rõ ràng về nội dung và phương pháp cho từng phần.
✓ Hai phiếu đánh giá trước và sau tập huấn (theo mẫu của SCI).
✓ Một bộ tài liệu tập huấn (gồm kế hoạch bài giảng và tài liệu tham khảo/phát tay cho học
viên).
✓ Báo cáo sau tập huấn (bao gồm kế hoạch tập huấn/truyền thông của học viên về nội dung
khóa học cho học sinh trong nhà trường và cộng đồng).

Cách nộp hồ sơ

Các cá nhân và tổ chức quan tâm vui lòng gửi:

– Email bày tỏ sự quan tâm
– Lý lịch khoa học (CVs) của tư vấn
– Bản đề xuất chương trình và nội dung tập huấn chi tiết
– Đề xuất mức phí tư vấn

đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, trước 17h ngày 10/6/2021 theo địa chỉ email: anhdl@crdvietnam.org (Bà Đặng Lan Anh), cc: hailm@crdvietnam.org (Bà Lê Thị Minh Hải); Điện thoại: 0234 3529749; Số máy lẻ: 108.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Bà Đặng Lan Anh,
Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)
Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế
Điện thoại: 0935369963 Email: anhdl@crdvietnam.org

Kính mời quý vị và các bạn quan tâm vị trí tuyển tư vấn tải file đính kèm tại đây:

Tuyển tư vấn tập huấn “Kỷ luật tích cực trong nhà trường”