Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Hình minh họa: nguồn Internet

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế cần tuyển tư vấn thực hiện hoạt động “Xây dựng Quy trình thực hiện mô hình Giải trình xã hội lấy trẻ em làm trọng tâm. 
Mã hoạt động: 3.1
Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), 102 Phùng Hưng, Huế, Thừa Thiên Huế
Tổ chức điều phối Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)
Thời gian thưc̣ hiêṇ Từ 1/6 đến 30/11/2020
Haṇ nôp̣ hồsơ 10/5/2020

 1. Giới thiệu
  Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm Huế đang triển khai dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em” do tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ. Dự án được thực hiện ở 5 tỉnh miền Trung, bao gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Dự án có các mục tiêu sau: (i) Nâng cao năng lực và tăng cường hợp tác của các tổ chức xã hội (TCXH) về Quản trị quyền trẻ em (QTQTE) (ii) Nâng cao nhận thức và năng lực cho cha mẹ, người làm công tác trẻ em, giáo viên và trẻ em về những vấn đề liên quan đến quyền trẻ em (iii) Tăng cường thực thi quyền trẻ em và Phòng chống trừng phạt thể chất, tinh thần đối với trẻ em (iv) Tăng cường kết nối và chia sẻ giữa các thành viên Nhóm hợp tác QTQTE miền Trung.
  Từ năm 2017, dựán đã hỗ trợ nâng cao năng lực và kỹ năng liên quan đển QTQTE cho các tổ chức xã hội tại miền Trung. Bên cạnh đó, dự án cũng đã có một số hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong quản trị quyền trẻ em. Trong thời gian tới, nhằm tăng cường tiếng nói và sự tham gia của trẻ em trong quản trị địa phương tốt, CRD dự kiến sẽ xây dựng qui trình và sử dụng qui trình này để thí điểm thực hiện mô hình Giải trình xã hội lấy trẻ em làm trọng tâm. Để làm được điều này, CRD cần tuyển chọn một Tư vấn/nhóm tư vấn có chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm phù hợp để xây dựng “Quy trình thực hiện mô hình Giải trình xã hội lấy trẻ em làm trọng tâm” cũng như hỗ trợ triển khai thí điểm mô hình này tại miền Trung.
 2. Cách nộp hồ sơ:
  Các cá nhân và tổ chức quan tâm vui lòng gửi:
  (1) Email bày tỏ sự quan tâm
  (2) Lý lịch khoa học (CVs) của tư vấn
  (3) Bản đề xuất thực hiện nhiệm vụ, bao gồm bản đề cương của tài liệu
  (4) Bản đề xuất tài chính
  đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, trước ngày 10.5.2020 theo địa chỉ email: anhdl@crdvietnam.org (Bà Đặng Lan Anh), cc: hailm@crdvietnam.org (Bà Lê Thị Minh Hải); Điện thoại: 0234 3529749; Số máy lẻ: 108.
  Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
  Bà Đặng Lan Anh,
  Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)
  Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế
  Điện thoại: 0234 3529749; Số máy lẻ: 108 Email: anhdl@crdvietnam.org

Kính mời quý vị quan tâm đến vị trí tuyển dụng tải tệp đính kèm điều khoản tham chiếu tại đây: 3.1_ToR tài liệu giới thiệu và quy trình thực hiện mô hình CCSA_final