Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang tuyển nhóm tư vấn xây dựng và vận hành hệ thống cập nhật dữ liệu, giám sát, đánh giá trực tuyến cho CRD.

Thời gian thực hiện 25/10 đến ngày 15/11 năm 2019
Hạn nộp hồ sơ Trước ngày 22/10/2019

 1. Giới thiệu

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế được thành lập từ năm 1995 nhằm mục đích đóng góp cho Phát triển nông thôn ở miền Trung Việt Nam. CRD có nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và vận động chính sách để nâng cao năng lực cho người dân, xã hội dân sự, tổ chức cộng đồng và cán bộ địa phương về nông nghiệp và nông thôn nhằm cải thiện sinh kế, bảo vệ môi trường sinh thái, đẩy mạnh dân chủ và công bằng xã hội. CRD hoạt động trên nhiều lĩnh vực: Sinh kế và nông nghiệp bền vững; Quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường; Biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai; và quản trị địa phương tốt. CRD hoạt động như một NGO địa phương và hoạt động chủ yếu tại miền Trung Việt Nam.

Được sự tài trợ của tổ chức Cứu trợ Trẻ em trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em”, vừa qua CRD đã xây dựng chiến lược cho tổ chức cho giai đoạn 2020 – 2024. Xây dựng và vận hành hệ thống cập nhật dữ liệu, giám sát, đánh giá được xem là vấn đề cốt lỗi để quản trị tốt tổ chức cho giai đoạn chiến lược và tăng cường sự học hỏi nhằm đạt được kết quả cao và hiệu suất tốt hơn.

Trong khuôn khổ tài trợ của tổ chức Cứu trợ Trẻ em và từ bản chiến lược này, CRD cần tuyển chọn một Tư vấn có chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm phù hợp để giúp CRD “Xây dựng và vận hành hệ thống cập nhật dữ liệu, giám sát và đánh giá trực tuyến” nhằm triển khai thực hiện thành công chiến lược của Tổ chức đã đề ra.

 1. Mục tiêu của hoạt động
 • Hệ thống trực tuyến để cập nhật dữ liệu, giám sát và đánh giá các hoạt động, chương trình và năng lực của nhân viên được phát triển và ứng dụng hiệu quả
 • Tất cả nhân viên của CRD hiểu và vận hành được hệ thống cập nhật dữ liệu, giám sát, đánh giá trực tuyến
 1. Nhiệm vụ cụ thể của tư vấn
 • Rà soát các văn bản, tài liệu của CRD, đặc biệt là văn bản chiến lược vừa được xây dựng về hệ thống giám sát – đánh giá, hệ thống quản lí dữ liệu – giám sát – đánh giá của CRD hiện tại, năng lực của nhân viên về lĩnh vực này
 • Phát triển khung chỉ số kết quả thực hiện chiến lược của Tổ chức và nhu cầu đào tạo – nâng cao năng lực cho toàn thể cán bộ, nhân viên của CRD
 • Xây dựng hệ thống và bản hướng dẫn thực hiện về cập nhật dữ liệu, giám sát và đánh giá trực tuyến.
 • Tham vấn để hoàn thiện hệ thống cập nhật dữ liệu, giám sát và đánh giá
 • Tập huấn cho toàn bộ cán bộ quản lý và nhân viên CRD để vận hành hệ thống giám sát và đánh giá trực tuyến
 1. Sản phẩm mong đợi
 • 01 hệ thống cập nhật dữ liệu, giám sát và đánh giá trực tuyến trên nền tảng Microsoft office, … về các hoạt động chương trình, dự án và năng lực của toàn thể cán bộ CRD.
 • 01 danh mục nhu cầu đào tạo phù hợp với Chiến lược của Tổ chức cho toàn thể cán bộ, nhân viên của CRD
 • 01 sổ tay hướng dẫn thực hiện cập nhật dữ liệu – giám sát và đánh giá trực tuyến.
 • 01 báo cáo hoàn thành công việc.
 1. Kế hoạch thực hiện hoạt động
TT Hoạt động Thời gian
1 Rà soát tài liệu và thông tin về CRD 26-28/10
2 Phát triển, tham vấn và hoàn thiện khung chỉ số giám sát, đánh giá 28/10-07/11
3 Hướng dẫn cho toàn thể cán bộ quản lý và nhân viên CRD 07-11/11
4 Báo cáo hoàn thành công việc, giao nộp sản phẩm và thanh lý hợp đồng 13-15/11

Ghi chú: Hạn cuối thanh lý không muộn hơn ngày 15/11/2019.

 1. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực
 • Ứng viên có trình độ thạc sỹ trở lên về chuyên ngành quản lý, xã hội học, phát triển nông thôn và các chuyên ngành phù hợp với nội dung và phạm vi công việc
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm quản lý của tổ chức chuyên thực hiện hoạt động xây dựng hệ thống cập nhật dữ liệu, giám sát và đánh giá hoạt động của tổ chức
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm tư vấn xây dựng hệ thống cập nhật dữ liệu, giám sát, đánh giá trực tuyến của tổ chức và/hoặc tập huấn cho các tổ chức về giám sát, đánh giá
 • Sử dụng thành thạo nhiều phương pháp để huy động sự tham gia, kỹ năng tổ chức, điều hành và thúc đẩy tốt;
 • Thái độ hợp tác, tôn trọng với các cơ quan, đối tác liên quan.
 1. Số lượng ngày công dự kiến và phí tư vấn
 • Số lượng công tư vấn: Dựa theo đề xuất kỹ của nhóm tư vấn.
 • Phí tư vấn: CRD sẽ thỏa thuận với nhóm tư vấn về mức phí sau khi được Ban xét duyệt lựa chọn. Định mức và tổng kinh phí đảm bảo không vượt quá ngân sách được nhà tài trợ phê duyệt.
 1. Các lưu ý khác:

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, các tư vấn lưu ý các điểm sau:

 • Bản quyền của chiến lược thuộc sở hữu CRD. Nhóm tư vấn không được công bố để thương mại và không được sử dụng cho mục đích riêng khi chưa sự đồng ý bằng văn bản của CRD.
 • Chịu trách nhiệm về việc mua các loại bảo hiểm nghề nghiệp, y tế, tai nạn, đi lại và các khoản tương tự khác trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn
 • Chịu trách nhiệm trả các loại thuế như TNCN, GTGT theo quy định của pháp luật Việt Nam
 • Bảo đảm chất lượng các kết quả đầu ra theo yêu cầu đã đề cập
 • Dự án sẽ khấu trừ thuế TNCN trước khi trả kinh phí cho cá nhân thực hiện hợp đồng
 1. Cách nộp hồ sơ

Nhóm các ứng viên quan tâm vui lòng gửi:

 • Email bày tỏ sự quan tâm;
 • Lý lịch khoa học (CV) của nhóm tư vấn;
 • Đề xuất tiến trình và kế hoạch chi tiết để thực hiện hoạt động;
 • Đề xuất số ngày công ứng với từng công việc và định mức tiền công mong đợi

đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) theo địa chỉ email: Email: office@crdvietnam.orgtienvc@crdvietnam.org.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Ông Võ Chí Tiến,

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế

Điện thoại: 0914612020         Email: tienvc@crdvietnam.org.

 Mời quý vị và các bạn quan tâm đến hoạt động tải file đính kèm tại đây:   TOR_He thong Giam Sat Đanh Gia online