Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
03

Truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm tại thành phố Huế

Vừa qua, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thực hiện treo dán 200 áp phích truyền thông về giảm nhẹ Biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tại 23 trường Trung học Cơ sở, 7 trường Trung học […]

03

Góp xuân đến với người dân nghèo trên vùng bão lũ và sạt lở đất

Ngày 09 và 26 tháng 2, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đoàn thanh niên và Hội sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế phối hợp với Uỷ ban Nhân dân (UBND) xã Hướng Việt (Hướng Hóa) và xã Gio Mỹ (Gio Linh) thuộc tỉnh Quảng Trị tổ chức […]

02

Lễ ra mắt các nhóm học sinh hành động vì Biến đổi khí hậu tại thành phố Huế

Ngày 30 – 31/1, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức 03 lễ ra mắt “các nhóm học sinh hành động vì Biến đổi khí hậu (BĐKH) các trường Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT) địa bàn […]

12

Tập huấn và đánh giá quản lý rủi ro thiên tai, rủi ro biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng

Từ ngày 31/11-05/12, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức tập huấn và đánh giá “Quản lý rủi ro thiên tai, rủi ro biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng” cho 8 xã tại 2 huyện Phú Vang và Phú Lộc, tỉnh […]

10

Thương về miền Trung trong cơn lũ lịch sử

Bão chồng lên bão, lũ chồng lên lũ… cơn đại hồng thủy lịch sử vừa đến miền Trung khiến hàng ngàn làng mạc ở đây biến thành “ốc đảo” vì giao thông đi lại bị chia cắt, nhiều chỗ đến hôm nay vẫn chìm trong nước. Vùng nước đã rút thứ để lại cho người […]