Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
07

Báo cáo đánh giá: Nhu cầu nâng cao năng lực của các bên liên quan cấp tỉnh

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ: NHU CẦU NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN CẤP TỈNH NHẰM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TUÂN THỦ ĐỊNH NGHĨA GỖ HỢP PHÁP (LD), HỆ THỐNG ĐẢM BẢO GỖ HỢP PHÁP CỦA VIỆT NAM (VNTLAS) VÀ HỆ THỐNG PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP (OCS) LỜI CẢM ƠN Khảo sát khả […]

09

Tờ gấp giới thiệu dự án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ tuân thủ quy định gỗ hợp pháp

Mời quý vị và các bạn tải file đính kèm tại đây: Tờ rơi-Tiếng Việt_Final  

03

Bản tin chính sách

– Xuất bản năm 2016. Do dự án FLEGT – khu vực miền Trung và Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung thực hiện/ Bản tin chính sách do Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức ICCO – Hà Lan tài trợ.

12

Báo cáo tổng kết dự án của tổ chức ICCO, Hà Lan tài trợ

                          BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN THÚC ĐẨY QUYỀN QUẢN LÝ VÀ HƯỞNG LỢI CỦA CỘNG ĐỒNG SAU GIAO ĐẤT GIAO RỪNG Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Thời gian dự án:          01/2014 – 12/2015 Thời gian báo cáo:       01/2014 – 12/2015 Huế, tháng […]

06

Báo cáo nghiên cứu quản trị rừng hiệu quả

Trong năm thứ nhất dự án FLEGT đã phối hợp với Trung tâm CORENARM tổ chức hoạt động nghiên cứu quản trị rừng hiệu quả, dưới đây là báo cáo nghiên cứu định hướng xây dựng mô hình hiểu quả đó trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.