Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

ĐÁNH GIÁ VIỆC ÁP DỤNG QUY TRÌNH RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH TRONG XDNTM

MỤC TIÊU:

  1. Đánh giá việc áp dụng quy trình Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trong XDNTM đã được áp dụng ở 26 xã của dự án do Luxambua tài trợ
  1. Thu nhận các ý kiến góp ý để nâng cấp Qui trình Rà soát, điều chỉnh qui hoạch XDNMT

Thời gian: Ngày 29/3/2016

Địa điểm: Hội trường Khách sạn  Duy Tân 2, TP Huế

Thời gian Nội dung Phương pháp Trách nhiệm
8:00-8:30 Đón tiếp đại biểu Mr Trần Cảnh Thắng, Phạm Đình Hiện
8:30-8:40 Tuyên bố lý do,  giới thiệu đại biểu tham dự Thuyết trình Phạm Đình Hiện
8:40-8:50 Khai mạc và chủ trì Hội thảo Thuyết trình Đại điện Sở KH&ĐT
8:50-9:05 Tham luận thực hiện Qui trình Rà soát, điều chỉnh qui hoạch XDNTM ở huyện Phú Lộc Thuyết trình Thẩy Nguyện
9:05-9:20 Tham luận của Nhóm Tư vấn thực hiện Qui trình Rà soát, điều chỉnh qui hoạch XDNTM ở huyện Phú Vang Thuyết trình Thầy Lịch
9:20-9:30 Tham luận  của Tổ Rà soát, điều chỉnh Qui hoạch XDNTM cấp huyện ở huyện Phú Vang Thuyết trình Cán bộ huyện
9:20-9:40 Tham luận của Tổ Rà soát điều chỉnh qui hoạch XDNTM cấp xã Thuyết trình Cán bộ xã
9:40-10:00 Thảo luận chung Hỏi đáp Thầy Nguyện
10:00-10:15 Chia nhóm thảo luận Thuyết trình Trần Cảnh Thắng
10:15-10:30 Giải lao Phạm Đình Hiện
10:30-11:10 Tổ chức thảo luận nhóm Thảo luận nhóm  nhỏ Trưởng nhóm
11:00-11:40 Báo cáo kết quả thảo luận và thảo luận chung Thảo luân nhóm lớn Thầy Nguyện
11:40-11:50 Tổng kết và Bế mạc Thuyết trình Đại điện Sở KH&ĐT

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x