Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

 ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tiêu đề Tuyển tư vấn hỗ trợ kỹ thuật nhân rộng phương pháp thực hiện sáng kiến cộng đồng
Tổ chức điều phối Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)
Địa điểm Huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian thực hiện Từ 15/3 – 15/11/2017
Hạn nộp hồ sơ 10/3/2017

 2516cd16db7742d19da9c66d8c82a186_thong bao

 1. Giới thiệu

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm Huế đang triển khai Dự án “Nâng cao hiệu quả các chương trình đầu tư công trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế” do Đại sứ quán Ireland tài trợ. Dự án được thực hiện tại hai xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền) và xã Thượng Nhật (huyện Nam Đông), và đây là 2 trong những xã điểm của tỉnh Thừa Thiên Huế trong xây dụng nông thôn mới. Các mục tiêu của Dự án cụ thể như sau:

 • Đổi mới công tác kế hoạch hoá (KHH) trong xây dựng nông thôn mới theo hướng tăng cường sự tham gia của người dân;
 • Nâng cao năng lực và vai trò của các tổ chức Đoàn thể (TCĐT) địa phương trong giám sát thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM);
 • Nâng cao nhận thức của công chúng, nhất là người dân địa phương về các vấn đề liên quan đến XDNTM

Trong 3 năm qua, dự án đã hỗ trợ thực hiện 16 sáng kiến cộng đồng, trong đó 10 tổ chức cộng đồng mới được thành lập. Các tổ chức Đoàn thể, như Hội Phụ nữ, Hội nông dân và Đoàn thanh niên, đóng vai trò quan trọng trong điều phối thực hiện các sáng kiến cộng đồng. Thông qua thực hiện sáng kiến, nhiều hoạt động đã được thực hiện nhằm xây dựng năng lực cho các tổ chức cộng đồng, nhờ đó các cộng đồng này trở nên độc lập hơn và tham gia nhiều hơn vào qua trình xây dựng nông thôn mới. Điều này góp phần hoàn thiện mục tiêu dự án “Nâng cao vai trò và năng lực của các tổ chức dân sự xã hội trong lập kế hoạch, thực hiện và giám sát Chương trình xây dựng nông thôn mới”. Thêm nữa, sáng kiến cộng đồng cũng đã huy động sự tham gia của phụ nữ, đối tượng ưu tiên của dự án.

Có thể nói, phương pháp thực hiện sáng kiến cộng đồng của dự án đã phát huy hiệu quả trong việc thực hiện nội dung “Phát triển sản xuất, tăng thu nhập” của chương trình XDNTM đối với đồng bào dân tộc. Vì vậy, dự án sẽ biên soạn tài liệu về qui trình thực hiện các sáng kiến cộng đồng, sau đó hỗ trợ để nhân rộng qui trình này ở một số xã khác tại huyện Nam Đông. UBND huyện Nam Đông sẽ lồng ghép nguồn vốn để thực hiện các sáng kiến phát triển sản xuất theo qui trình này.

Dự án đang tổ chức tuyển chọn tư vấn để hỗ trợ kỹ thuật cho chính quyền và người dân các xã ngoài cùng dự án tại huyện Nam Đông  thực hiện tốt các hoạt động trên.

 1. Mục tiêu hoạt động
 • Hỗ trợ chính quyền và người dân các xã ngoài vùng dự án hiểu và áp dụng tốt phương pháp thực hiện sáng kiến cộng đồng trong xây dựng đề án phát triển sinh kế;
 • Thúc đẩy cộng đồng thực hiện tốt các hoạt động theo đề án được phê duyệt.
 1. Phương pháp tiếp cận:
 • Huy động tối đa sự tham gia của cán bộ xã, thôn và người dân trong việc lựa chọn, viết và thực hiện các đề án sản xuất;
 • Huy động tối đa sự đóng góp của người dân về công và vật tư/liệu sẵn có và một phần tiền để mua giống và vật tư khác (phân, vôi,…) trong quá trình thực hiện;
 • Phối hợp lồng ghép các nguồn vốn từ bên ngoài (huyện, xã,…) trong quá trình thực hiện.
 1. Nhiệm vụ cụ thể:
 • Xây dựng và hoàn thiện quy trình thực hiện sáng kiến cộng đồng;
 • Làm việc với Phòng NN&PTNT huyện Nam Đông để xây dựng kế hoạch hoạt động;
 • Tổ chức chuyển giao phương pháp thực hiện sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ chính quyền  huyện và xã ngoài dự án trong quá trình thực hiện;
 • Cung cấp thông tin giúp người dân xây dựng và lựa chọn các sáng kiến phù hợp;
 • Hỗ trợ quá trình đánh giá và lựa chọn các sáng kiến tại cộng đồng;
 • Hỗ trợ cộng đồng hoàn thiện các phương án của sáng kiến được chọn;
 • Thúc đẩy và giám sát quá trình thực hiện sáng kiến của cộng đồng;
 • Báo cáo định kỳ (1 lần/tháng) về tiến độ thực hiện sáng kiến.
 • Báo cáo tư vấn cuối kỳ.
 • Tổng số công dự án chi trả: 05 công
 1. Thời gian thực hiện: từ 15/3 đến 15/11/2017
 2. Sản phẩm yêu cầu và thời gian bàn giao
 • 01 quy trình thực hiện sáng kiến cộng đồng: trước 30/3/2017;
 • 01 đề xuất thực hiện sáng kiến được phê duyệt có chữ ký của lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện Nam Đông, chính quyền UBND xã thực hiện và lãnh đạo CRD: trước 15/4/2017;
 • Các sản phẩm theo đề xuất thống nhất (ví dụ, quy trình sản xuất,…): trước 30/10/2017;
 • Báo cáo tư vấn:  trước 15/11/2017.
 1. Tổ chức quản lý
 • Tư vấn sẽ làm việc dưới sự ủy thác của CRD. Tư vấn liên lạc và báo cáo tới điều phối viên của dự án IA;
 • CRD cung cấp các thông tin và hỗ trợ kỹ thuật liên quan để tư vấn hoàn thành nhiệm vụ;
 • Tất cả sản phẩm giao nộp thuộc quyền sở hữu của CRD.
 1. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực
 • Trình độ đại học trở lên và có kiến thức liên quan đến kinh tế và nông nghiệp;
 • Am hiểu các vấn đề kinh tế – xã hội của địa phương thực hiện dự án;
 • Thái độ hợp tác, tôn trọng cộng đồng và các cơ quan đối tác liên quan;
 • Sử dụng thành thạo nhiều phương pháp để huy động sự tham gia của cộng đồng;
 • Kỹ năng truyền thông và thúc đẩy tốt;
 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong phát triển cộng đồng, hỗ trợ phát triển sinh kế, kết nối thị trường và làm việc với người dân tộc thiểu số;
 1. Tuyển chọn tư vấn
 • Ứng cử viên được chọn dựa trên các tiêu chí sau:
 • Chất lượng kỹ thuật: 70% số điểm
 • Đề xuất tài chính: 30% số điểm
 • Hai giai đoạn đánh giá sẽ được thực hiện. Đánh giá chất lượng kỹ thuật sẽ được thực hiện trước đề xuất về giá thực hiện. CRD chỉ thực hiện đánh giá về giá đề xuất của các ứng viên có chất lượng kỹ thuật vượt quá 70% của 100 điểm.
 • Chỉ số đánh giá chất lượng kỹ thuật. Tổng số 100 điểm sẽ được phân bố như sau:
Tiêu chí Số điểm
Trình độ chuyên môn 30
Kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan 30
Kinh nghiệm làm việc với đối tác liên quan (lãnh đạo tỉnh, huyện, xã và cộng đồng) 20
Kỹ năng trình bày và thúc đẩy 20
 • Chỉ số đánh giá đề xuất tài chính: Đề xuất tài chính có giá trị thấp nhất được đánh giá là đạt 100, và căn cứ vào đó để đánh giá các đề xuất còn lại.
 1. Qui trình tuyền chọn:
 • Ứng cử viên quan tâm phải đề xuất
 • CVs, đề xuất kỹ thuật;
 • Đề xuất tài chính (cùng chữ ký) là kinh phí cho toàn bộ hoạt động đánh giá được thể hiện bằng Việt Nam Đồng. Lưu ý giá cho chuẩn bị đề xuất, thương thảo thảo hợp đồng kể cả đi lại không được tính trong giá trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.
 • Thời hạn nhận hồ sơ: 10/3/2017
 1. Các lưu ý khác
 • Trong thời gian thực hiện hợp đồng, các tư vấn:
 • Chịu trách nhiệm về việc mua các loại bảo hiểm nghề nghiệp, y tế, tai nạn, đi lại và các khoản tương tự khác trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn
 • Chịu trách nhiệm trả các loại thuế như GTGT theo quy định của pháp luật Việt Nam
 • Bảo đảm chất lượng các kết quả đầu ra theo yêu cầu đã đề cập
 • Dự án sẽ khấu trừ thuế TNCN trước khi trả kinh phí cho cá nhân thực hiện hợp đồng
 • Đối với tư vấn là nhân viên làm toàn thời gian cho các cơ quan/tổ chức nào đó phải có thư chấp nhận và đồng ý cho nghỉ phép của tổ chức/cơ quan trong thời gian làm tư vấn.

Các cá nhân quan tâm vui lòng liên hệ đến Dự án VCSF2012.10:

 

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế

Điện thoại: +54 3 529749;        Fax: +54 3 530000

Chúng tôi khuyến khích các cá nhân gửi hồ sơ trên file điện tử theo địa chỉ email: thangtc@crdvietnam.org 

 

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x