Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Ngày 27-28 tháng 8 năm 2021, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế phối hợp với Trường Trung học Cơ sở (THCS) Thủy Phù tổ chức tập huấn cho giáo viên với chủ đề “Đổi mới phương pháp quản lý lớp học bằng các biện pháp giáo dục tích cực”. Toàn bộ giáo viên của trường đã tham dự khóa tập huấn.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm cung cấp cho các giáo viên tham gia các kiến thức liên quan đến trừng phạt thể chất và tinh thần đối với trẻ em trong trường học; đồnh thời giới thiệu các biện pháp kỷ luật tích cực trong quản lý lớp học và những kỹ năng cần thiết để xây dựng lớp học thân thiện. Thúc đẩy viên cho lớp tập huấn là thầy giáo Nguyễn Thanh Tùng – người đã hoàn thành khóa tập huấn cho tập huấn viên về chủ đề tương tự do CRD tổ chức.

Các tham dự viên tham gia hoạt động “Hòm thư vui”

Trong hai ngày tập huấn, các tham dự viên đã cùng thảo luận về thực trạng, nguyên nhân của việc trừng phạt học sinh trong trường học cũng như sự cần thiết phải chấm dứt tình trạng này.

Thầy giáo Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ tại lớp tập huấn

Các tham dự viên cũng đã tham gia sôi nổi vào các hoạt động thảo luận nhóm về các nhóm biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực có thể sử dụng trong quản lý lớp học, đồng thời lập kế hoạch áp dụng các phương pháp nói trên để xây dựng và duy trì lớp học thân thiện với học sinh.

Tham dự viên đóng góp ý kiến xây dựng các phương pháp giáo dục kỷ luật tích cực

Sau hai ngày tham gia tích cực các hoạt động tập huấn, các tham dự viên đã có nhiều ý tưởng hơn về các phương pháp giáo dục tích cực có thể áp dụng trong nhà trường thông qua những phương pháp như tia vui buồn, hòm thư vui, viết tin nhắn…; từ đó lập kế hoạch cho bản thân để áp dụng vào thực tế, góp phần thay đổi phương pháp giáo dục một chiều, thay các biện pháp trừng phạt khi học sinh mắc lỗi bằng các phương pháp kỷ luật tích cực và tăng cường tương tác giữa giáo viên và học sinh.

Tham dự viên cùng nhau chia sẻ những bài học có được từ buổi tập huấn

Kết thúc khóa tập huấn, hầu hết các tham dự viên đều có những phản hồi rất tích cực. Đặc biệt, Ban giám hiệu nhà trường và các tham dự viên đã cam kết áp dụng các phương pháp giáo dục kỷ luật tích cực trong năm học 2021 – 2022 với quyết tâm chấm dứt tình trạng trừng phạt học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội về quản trị Quyền trẻ em” do CRD điều phối với sự tài trợ của Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam.

Các giáo viên tham dự tập huấn

Quốc Hùng

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung