Nông thôn mới (DA)

Quỹ toàn cầu hóa Nông thôn mới Saemaul (Hàn Quốc) tìm hiểu cơ hội hợp tác với CRD

DSC_0094

 Ngày 24/2, Lãnh đạo Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) đã đón chuyến thăm và làm việc của Ban quản lý Quỹ toàn cầu hóa Nông thôn mới Saemaul (Hàn Quốc). Chuyến thăm nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác thực hiện Dự án Saemual tại huyện ...

Chi tiết

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ