Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
11

Đánh giá giữa kỳ các cộng đồng/nhóm hộ quản lý rừng

Trong tháng 10, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức 11 buổi họp để đánh giá giữa kỳ tại 11 cộng đồng, nhóm hộ quản lý rừng tại xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hoạt động nằm trong […]

09

Phổ biến phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2020 -2024

Từ ngày 21 – 24/8, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức nhiều cuộc họp để phổ biến phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2020 – 2024 tại xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước đó, […]

06

Tổng kết dự án tại xã Hương Nguyên: Thành công từ những mô hình triển vọng

Ngày 18 -6, Huyện đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện A Lưới (Huyện đoàn) đã tổ chức Hội nghị tổng kết dự án “Tăng cường năng lực bảo tồn tài nguyên rừng và đa dạng sinh học gắn với phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng sống gần khu Bảo […]

06

Tập huấn về những yêu cầu gỗ hợp pháp đối với hộ gia đình trồng rừng

Từ ngày 28/5-13/6, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức 05 khóa tập huấn “Giới thiệu Hiệp định VPA-FLEGT và những yêu cầu về gỗ hợp pháp đối với hộ gia đình trồng rừng” tại Thành phố Huế. Có 73 học viên […]