Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
07

Hội thảo-Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án cho thành viên CCN

Từ ngày 23- 25/7, “Hội thảo-Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Biến đổi khí hậu” đã được tổ chức tại Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)-Trường Đại học Nông Lâm Huế.

07

Dự thảo đưa ‘doanh nghiệp xã hội’ vào Luật Doanh nghiệp

Doanh nghiệp xã hội cần được hưởng các chính sách ưu đãi tương tự như các đối tượng doanh nghiệp khác