Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
08

Tuyển tư vấn thực hiện hoạt động nghiên cứu: Sự tham gia của trẻ em trong quản trị địa phương

Tổ chức điều phối: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Giới thiệu Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Huế đang triển khai Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về […]

08

Thông báo tuyển dụng 01 nhân sự cho chức danh cán bộ dự án

Căn cứ vào nhu cầu công việc và được sự đồng ý của Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung cần tuyển dụng một (01) nhân sự cho chức danh cán bộ dự án, cụ thể: TIÊU CHUẨN – Tốt nghiệp Đại học […]

08

Thông báo tuyển dụng: gia hạn nhận hồ sơ dự tuyển cho chức danh cán bộ dự án

Căn cứ vào nhu cầu công việc và được sự đồng ý của Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (Trung tâm) cần tuyển dụng một (01) nhân sự cho chức danh cán bộ dự án, cụ thể: I. TIÊU CHUẨN – Tốt […]

07

Thông báo tuyển dụng cán bộ dự án

Căn cứ vào nhu cầu công việc và được sự đồng ý của Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (Trung tâm) cần tuyển dụng một (01) nhân sự cho chức danh cán bộ dự án, cụ thể: TIÊU CHUẨN – Tốt nghiệp […]

06

Gia hạn tuyển tư vấn tập huấn cho truyền thông viên cộng đồng (ToT)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tiêu đề Tuyển tư vấn Tập huấn cho truyền thông viên cộng đồng (ToT): Kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi về Phòng chống trừng phạt thể chất và tinh thần đối với trẻ Mã hoạt động: 2.5 Tổ chức điều phối Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung […]