Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, về môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
06

Tuyển tư vấn tập huấn “Kỹ năng gây quỹ trong lĩnh vực quyền trẻ em”

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tiêu đề: Tuyển tư vấn tập huấn “Kỹ năng gây quỹ trong lĩnh vực quyền trẻ em” Mã hoạt động:  1.1.1 Tổ chức điều phối: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) Địa điểm tập huấn: Tỉnh Thừa Thiên Huế Thời gian thực hiện: Dự kiến 16-17/7/2020 […]

05

Gia hạn tuyển tư vấn thực hiện hoạt động “Xây dựng Quy trình thực hiện mô hình Giải trình xã hội lấy trẻ em làm trọng tâm” 

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung Việt Nam(CRD), trường Đại học Nông Lâm Huế đang triển khai Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em – giai đoạn 2” do Tổ chức cứu trợ Trẻ em (SCI) tài trợ. Dự án được thực hiện […]

05

Thư mời tư vấn tham gia nghiên cứu khảo sát cơ bản

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế được sự tài trợ của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam và Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Đức tiến hành dự án […]

05

Tuyển dụng 02 cán bộ dự án

Căn cứ vào nhu cầu công việc và được sự đồng ý của Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (Trung tâm) cần tuyển dụng hai (02) nhân sự cho chức danh cán bộ dự án, cụ thể: TIÊU CHUẨN – Tốt nghiệp […]