Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Ngày 26/11, dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số” (dự án BMZ) do Bộ Hợp tác và Phát triển Liên Bang Đức và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tài trợ  tổ chức cuộc họp chia sẻ kinh nghiệm thú y trong phòng chống dịch bệnh và tái đàn chăn nuôi cho cán bộ Thú y huyện, xã và cán bộ Thú y thôn bản.

Cuộc họp do Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam (Trung tâm KTNN) chủ trì tổ chức với sự tham gia của 21 tham dự viên là cán bộ thú y thuộc 05 xã/thị trấn: Thạnh Mỹ, Cà Dy, Tà Bhing, Tà Pơơ và Chà Vàl và đại diện của Trung tâm KTNN, Văn phòng Chương trình Vùng tại huyện Nam Giang và Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD).

Ảnh 1: Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Đào Văn Trúc, chuyên viên của Chi cục Thú y đã chia sẻ những văn bản Pháp quy về quy định chăn nuôi, hướng dẫn tái đàn chăn nuôi heo. Ông Trúc đã hướng dẫn cách thức tổ chức và triển khai thực hiện phòng chống dịch bệnh đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi và dịch lở mồm long móng.

Ảnh 2: Ông Đào Văn Trúc chia sẻ các văn bản Pháp quy về chăn nuôi và thú y

Ông Phạm Bảo Hoài, phó Trưởng phòng Kỹ thuật Chăn nuôi – Thú y, thuộc Chi cục Thú y tỉnh Quảng Nam hướng dẫn thêm về cách phân loại cơ sở giết mổ động vật và quy trình giết mổ đúng quy định. Các tham dự viên tại cuộc họp đã thảo luận sôi nổi về nội dung này. Nhiều ý kiến thắc mắc của các tham dự viên đưa ra tại cuộc họp đã được đại diện Chi cục Thú y tỉnh và Trung tâm KTNN huyện Nam Giang giải đáp thỏa đáng.

Ảnh 3: Ông Phạm Bảo Hoài, phó Trưởng phòng Kỹ thuật Chăn nuôi Thú y

Cũng trong cuộc họp này, Chi cục Thú y tỉnh Quảng Nam và Trung tâm KTNN huyện Nam Giang đã hướng dẫn cho các tham dự viên thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học theo quy mô nông hộ. Các tham dự viên đã được phân ra theo từng nhóm, thảo luận về mô hình chăn nuôi này và tự thiết kế mô hình theo sự hiểu biết của bản thân. Các nhóm lần lượt trình bày kết quả của nhóm và được sự phân tích, góp ý của đội ngũ chuyên gia. 

Ảnh 4: Thảo luận nhóm về mô hình chăn nuôi an toàn sinh học

Ảnh 5: Thảo luận nhóm về mô hình chăn nuôi an toàn sinh học

Ảnh 6: Trình bày kết quả thảo luận

Tất cả các tham dự viên `đã được cung cấp thêm các thông tin, quy định Pháp luật về chăn nuôi –  thú y và kiến thức về chăn nuôi an toàn sinh học quy mô nông hộ.

Hoạt động này nằm trong chuỗi hoạt động của dự án BMZ. Dự án do CRD và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVV) điều phối thực hiện với mục tiêu “Cải thiện sinh kế thông qua phát triển chuỗi giá trị heo đen và tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số”. Dự án BMZ được thực hiện tại 5 xã và thị trấn thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam trong 3 năm từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 9 năm 2022./.

Thực hiện: Đinh Nhật Sơn

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung, Đại học Nông Lâm, Đại học Huế