Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Nhân ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5, trong hai ngày, 21 và 22 tháng 5 năm 2023, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Nam Đông và Đoàn thanh niên xã Thượng Lộ tổ chức 03 buổi phổ biến kiến thức về cây thuốc nam và bảo tồn đa dạng sinh học. 108 người dân và Đoàn viên thanh niên thuộc 03 thôn Dỗi, Ria Hố và Cha Măng, xã Thượng Lộ đã đến tham dự, trong đó có 70% là phụ nữ.

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và đoàn viên thanh niên về vai trò, ý nghĩa của việc bảo tồn đa dang sinh học; từ đó có các kế hoạch và hành động thực tế để bảo tồn đa dạng sinh học nói chung và bảo tồn cây thuốc nam nói riêng.

Cán bộ Hạt kiểm lâm xã Thượng Lộ và Điều phối viên dự án chia sẻ vai trò và ý nghĩa của việc bảo tồn đa dạng sinh học và bảo tồn cây thuốc nam

Tại các buổi phổ biến kiến thức, Đại diện Hạt kiểm lâm và Điều phối viên dự án đã chia sẻ về vai trò, lợi ích và ý nghĩa của việc bảo tồn các loài cây thuốc nam bản địa nói riêng và bảo tổn đa dạng sinh học nói chung. Tham dự viên cũng được giới thiệu về 20 loài cây dược liệu quý, hiếm, nguy cấp đã được các cộng đồng khảo sát và sưu tầm từ các rừng cộng đồng xã Thượng Lộ.

Tổ chức truyền thông về bảo tồn đa dạng sinh học và cây thuốc nam tại thôn Cha Măng

Cũng trong dịp này, Đại diện Ban chấp hành Đoàn thanh niên xã Thượng Lộ, anh Trần Văn Lâm – Bí thư Đoàn đã phát động các hành động cộng đồng để góp phần bảo tồn đa dạng sinh học tại địa phương, bao gồm tuyên truyền về bảo tồn đa dạng sinh học và cây thuốc nam, trồng và chăm sóc cây dược liệu tại vườn ươm thôn Dỗi, xã Thượng Lộ.

Ngay sau buổi chia sẻ, Đoàn thanh biên đã huy động toàn bộ Đoàn viên tham gia trực tiếp chăm sóc cây thuốc nam tại vườn ươm thôn Dỗi. Anh Hồ Văn Vẻ, đoàn viên thanh niên xã cho biết: “Bản thân em cũng rất hứng thú và vui mừng khi mình được chung sức vào ngày Quốc tế đa dạng sinh học, em cùng với các bạn Đoàn viên khác sẽ tham gia tích cực để góp chút sức của mình trong việc bảo tồn các loài thuốc quý và các loài cây gỗ khác”.

Đoàn thanh niên chung tay chăm sóc cây thuốc nam tại vườn ươm cây thuốc nam
thôn Dỗi xã Thượng Lộ

 Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) trong bảo tồn tài nguyên cây thuốc nam” tại xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án do Phái đoàn Liên Minh Châu Âu tại Việt Nam hỗ trợ tài chính thông qua dự án “Quỹ bảo tồn” với sự đồng thực hiện của Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet), Viện Gustav – Stresemann (GSI, CHLB Đức) và Trung tâm phát triển nông thôn miền Trung (CRD).

Phạm Đình Hiện

 

 

 

Một số hình ảnh liên quan đến hoạt động truyền thông về đa dạng sinh học

Tổ chức truyền thông về bảo tồn đa dạng sinh học và cây thuốc nam tại thôn Ria Hố

Đoàn thanh niên chụp ảnh kỷ niệm sau buổi truyền thông